Beklenenler…

İnsanın gidebilme özgürlüğü olmalı bir de dönebilme… Gitmek eylemi kadar kolay olmalı, dönmek eylemi de… “Ait olmak” ne demek? Neden tek bir yerde kalmalı insan? Yörük atalarımın gezginci ayak izleri […]

Transhümanizm çağı: Üst İnsan mı oluyoruz?

İnsanlık tarihimiz, bugüne dek her türlü badireler atlatarak; önceleri hayatta kalma güdüsüyle daha sonra alet yaparak ve en sonunda doğaya hükmederek muhtelif yollardan geçip sürekli bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme […]

KENDİLİĞİN TERAZİSİ

Eğer Tanrı olmasaydı, eğer kutsal denen bir şey olmasaydı; bizi günah işlediğimizde affedecek bir üst kurum da olmayacaktı. Böyle bir durumda da benlik, kendi kötülüğü ile yüzleşmek zorunda kalacaktı. İyilik […]

Tanrı’nın Varlığının Kanıtları

Dünya denen cangıl, günümüzün teknoloji çağında giderek daha karmaşık daha içinden çıkılmaz ve belki de bu yönüyle daha yaşanmaz hale gelmeye başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte dünya sürgününde insanın yalnızlığı ve […]

Değneğini Saklayanlar

Neyim var neyim yoksa, ancak borçlarımı karşıladılar. Eskidenmiş, baba yadigarı küçük topraklar ve kefen parası niyetine satılmayacak tapular. Hem ben neydim ki ve soyadım neydi ki ne olacaktım. Halktan gariban […]

Siyasetin Vampirleri

Siyaset gündelik hayatın kullanım dilinde daha çok olumsuzlanan bir faaliyettir. “Çok siyasetçisin” lafı kurnazlığa, “burası siyaset yapmanın yeri değil” lafı siyasetin düşük düzeyde bir çıkar alış-verişi olduğuna işaret etmek için […]

Düş Üstü

I Düş üstü yakaladım seni: Sincapların çoktan yatışmış öfkesinden, ırmakların sesinden, insanların neşesinden resimler yapıyordun. “Sıra; ağaçların, kuşların, böceklerin evinde” diye bağırıyordun fırçanı bulutlara daldırırken. Yağmalanma korkusu geçirmeyeli yıllar, yıllar […]

Toplum Üzerine (2)

Toplum üzerine yazımda, tarihin tekerrür edemeyeceğini ifade etmiştim. İktisadi ilişkilerin oluşturduğu toplum yapısının ve yönetim kurumunun ortaya koydukları çevresinde, sarmalanan olaylara, bir daha, dikkat çekmek isterim. (Toplum Üzerine (1). yazımı […]

Toplum Üzerine (1)

Türkiye’de siyasi gündem hızla değişirken insanlar ve halk yaşanılan olayların benzerliğini tarihin tekerrürü olarak yorumlama eğilimindedir. İnsanların ve halkın düşünsel ve duygusal tecrübeleri, bugün ile ilişki kurarak benzerliği yakalamaktadır. Olayların […]