Yaşamın Hikayesi

1953’te, Chicago Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenim gören Stanley Miller, küçük bir şişeye ilkel bir okyanusu temsilen biraz su, ikinci bir şişeye de Yerküre’nin ilk atmosferini temsilen metan, amonyak ve hidrojen gazlarından […]

Nikola Tesla (2)

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce araştırmalarını finanse edecek yatırımcı bulamamıştı. Savaşla beraber Avrupa’dan gelen patent hakları da kesilince borçlarını bile ödeyemeyecek hale geldi. Tesla’da sonraki yıllarda takıntılar ve psikiyatrik rahatsız belirtileri […]

Nikola Tesla (1)

1891’de radyo, televizyon ve bilgisayar teknolojisi başta olmak üzere birçok ekipmanda kullanılan; radyo frekansından yüz binlerce volta varılmasını sağlayan yüksek frekans transformatörü olan Tesla bobinini icat etti. Bu da elektriğin […]

Nikola Tesla’nın Yaşam Serüveni

Nikola Tesla 9 Temmuz 1856’ da bugünkü Hırvatistan’ın Smiljan köyünde Sırp Ortodoks bir papaz olan Milutin Tesla ve ev hanımı Duka Tesla’nın ikinci erkek çocukları olarak doğdu. 1875’ te Gratz […]

Leonardo Da Vinci

“İnsandaki güzellik yok olup gider ama sanattaki asla!” Leonardo Da Vinci, tarihte gelmiş geçmiş en önemli insanlardan birisi olarak anılır. Hayatına bakılacak olursa böyle anılmasının yanlış bir tarafı da yoktur […]

Aristoteles (5)

Aristoteles’in felsefesi bize öğrencilerinin tuttuğu notlardan ulaşmıştır. Bu notlar bir aşamada birkaç yüzyıl boyunca bir mahzende kilit altında kalmış ve ancak Romalı bir kitap koleksiyoncusunun bunları satın almasıyla gün yüzüne […]

Aristoteles (4)

Polis’in ereği yurttaşları için en iyi yaşama tarzını sağlamaktır: Polis hukukun üstünlüğünü insanların yönetiminin üstünde tutmalı, yani rasyonel biçimde oluşturulmalıdır. Ama insanların amaçlarının farklı farklı olabileceğini kabul ederek bu ifadesini […]

Aristoteles (3)

Değişim gereklidir ve her nesneye içkindir. Bir metal parçası bir heykele dönüşebilir, yani bir insan biçimini alabilir. Müzisyen müzikle ilgili bir insan haline gelir. Her bir nesnenin ve nesne parçasının […]

Aristoteles (2)

Algılama sürecinde şeyleri birlikte kategorilere/gruplara ayırırız. Gruplandırma sürecinde ise işin içine dolaysız biçimde mantık girer. Aristoteles bu noktada işin içine tasım türü argümanları sokar (bütün a’ler b’dir; bütün b’ler c’dir; […]