Hermes ve Düșünce Tarihine Bașlangıç

Terzi Hermes ve Düşünce Tarihine Başlangıç Yaşadığı evreni ve bu evrende kendi yerini anlamaya yönelen Homo Sapiens’in serüveni Terzi Hermes’le başlar. Musevilikten, İslam’a, Zerdüştlükten, Budacılığa kadar bütün dinsel anlatımlarda vardır. […]

Atatürk Ve Din (19)

“Fırka, dinî fikir ve inançlara saygılıdır” ilkesini bayrak olarak eline alan kişilerden*, iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzyıllardan beri, cahil ve bağnazları, hurafe meraklılarını aldatarak, özel maksatlar sağlamaya kalkışmış […]

Atatürk Ve Din (18)

En sonu Karma Komisyon Başkanından söz aldım. Önümüzdeki sıranın üstünp çıktım. Yüksek sesle şunları söyledim: “Efendim dedim, egemenliği hiç kimse, hiç kimseye, bilim gereğidir diye, görüşmeyle tartışmayla veremez. Egemenlik, güçle, […]

Atatürk Ve Din (17)

Tekkeler kesinlikle kapanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, her şubede doğru yolu gösterecek kudrete sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin uyarmasına muhtaç değiliz. Biz uygarlıktan, bilim ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir […]

Atatürk Ve Din (16)

Gezdiğim ve gördüğüm her yerde millet, cehalet ve bağnazlığa savaş açmış haldedir. Uygarlık ve yenilik yolunda bir an kaybetmeye onayı yoktur. Paslı beyinlerin bilinçsiz dil uzatmaları, birden, milletin ortak ve […]

Atatürk Ve Din (15)

Son günlerde meclisce alınan kararlar, milletçe tabiî ve hakikî bir biçimde zaten arzu edilmekte olan konulardır. Bunları olağanüstü olarak anlamaya yer yoktur. Millet bunları varolan diliyle ve tabiî bir tarzda […]

Atatürk Ve Din (14)

Fakat bütün iyi niyete, gösterilen bütün sebata, azim ve metanete, gösterilen bütün birlik ve dayanışmaya rağmen yine en güzel, çn isabetli, en doğru zihniyetleri ve ülküleri bozmaya çalışacak insanlara tesadüf […]

Atatürk Ve Din (13)

Hepiniz bilirsiniz ki Cenab-ı Peygamber, toplumların hükümlerini bildirmeye memur olduğu tarihte, çevre ülkelerde çeşitli kavimler vardı. İslâm dinini bütün insanlığa kabul ettirmek için, Allah yolunda karşılık beklemeden kılıç çeken Arap […]

Atatürk Ve Din (12)

Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve düşme sebeplerini ararken birçok siyasî, askerî, toplumsal nedenler bulmakta ve saymaktadır. Kuşku yok, bütün bu sebepler, toplumsal olaylarda etkilidir. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, […]

Atatürk Ve Din (11)

İslam toplumunun düştüğü zulüm ve yoksulluğun elbette birçok nedenleri vardır. İslam âlemi, dini hakikatler çerçevesinde Allahın emrini yapmış olsaydı, böyle bir sonla karşılaşmazdı. Allahın emri çok çalışmaktır. İtiraf ederim ki, […]