Kitap yazıları için izlek

Kitapta kullanılması için göndereceğiniz yazılar: Diğer yazılarınızla aynı şekilde (Giriş > Yazılar > Yeni yazı “MATBUAT” kategorisine dahil edilerek yazılacaktır. Kitapta, eserinizle birlikte yazar hakkında kısa bir bilgi bölümü olacaktır. […]