5 Haziran Dünya Çevre Günü

Arşivimdeki tüm yazılarıma baktım; tam 28 yıl olmuş aşırı hava olayları, kentleri basan seller ve ne acıdır ki kaybettiğimiz canlar için yaptığım uyarılar.

Bilim insanlarının duyuruları; son 40 yılda dünyada iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarından 200 milyon insan hayatını kaybetti ve dünyamızda 4,3 trilyon dolar zarar oluştu!!!

Son 3 günde ülkemizdeki sel baskınlarında yaklaşık 100 / 150 milyon liralık zarar meydana geldi ve ne yazık ki 3 yurttaşımız kaybettik.

Sel baskınlarında en büyük kayıplarımız, topraklarımızın üzerinde binlerce yılda oluşan ve tarım için en önemli olan üst tabakaların sel suları ile sürüklenmesi ve gelecek yıllarda ve o bölgelerde çoraklaşmaya sebep olabileceğidir.

İklim krizinin yarattığı aşırı hava olayları yalnız ülkemizi değil, tüm dünyamızı tehdit ediyor; mesela İspanya’nın 2 / 3’si şimdiden çoraklaştı. İtalya’da ise sellerden çok büyük insan kayıpları yaşandı… Benzer olaylara tüm dünyada rastlıyoruz.

İklim krizini tüm dünyanın ciddiye alması gerekiyor.

Ülkemizde ve tüm dünyada okullarda iklim krizinin eğitimine önem verilmelidir.

Ve tüm dünyada başta hava kirliliğinin en önemli sorumlusu olarak tüm kömür santralları tartışmasız kapatılmalıdır.

Tüm dünya kaynaklarını yenilenebilir (başta; güneş, rüzgâr ve su) enerjilere aktarmalı ve karşılıklı iş birliğine önem vermelidir.

Paris İklim Anlaşması‘ndaki hedeflere ulaşmak için silahlanmaya ayrılan kaynakların doğayı kurtarmaya harcanması çok önemli ve acildir…

Orhan Ayber

İklim Krizi, Aşırı Hava Olayları | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

Paris Anlaşması | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

Dünya Çevre Günü | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Yerküremiz ‘Tek Dünya’ | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

 

Siz de fikrinizi söyleyin!