Osmanlı Padişahları Ne Kadar Müslüman?

İslam’ın beş şartı:

1. Şehâdet etmek
2. Namaz Kılmak
3. Zekât vermek
4. Oruç tutmak
5. Hacca gitmek

• Osmanlı padişahlarının hiçbiri hacca gitmedi.
• Osmanlı padişahlarının oruç tutup tutmadığı belli değil!
• Birkaçı hariç Osmanlı padişahlarının namaz kıldıkları belli değil!
• Osmanlı padişahların neredeyse tamamı oğlancıydı. Oysa İslam’ın kutsal kitabı Kuran’ın Hicr Suresi 71–77 ayetlerinde, Hud Suresi 77–81 ayetlerinde, Orta Yer Suresi (Araf Suresi) 80–81 ayetlerinde ve Şairler Suresi (Şuara Suresi) 160–168 ayetlerinde eşcinsellik lanetlenmiş ve aşağılanmıştır.
• Birkaçı hariç Osmanlı padişahları haremlerindeki cariyelerle nikâhsız cinsel ilişkide bulunmuş, yani zina yapmışlardır. Oysa Kuran’ın Işık Suresi (Nur Suresi) 2. Ayeti’nde şöyle denilmektedir: “Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birini yüz kamçı ile kamçılayın. Allah’a ve ahret gününe inanıyorsanız, Allah dininde sizi, onlara acıma duygusu tutmasın! Ve müminlerden bir grup de onların cezalandırılmasına tanık olsun.” Padişahların zina sonucu doğan erkek çocukları, yani şehzadeler ve kız çocukları, yani sultanlar gayri meşrudurlar, veledi zinadırlar, piçtirler. Piç doğan şehzadelerin bir bölümü sonradan padişah olup Osmanlı tahtına oturmuşlardır.
• Birkaçı hariç Osmanlı padişahları ayyaşlık düzeyinde içkicidir. Şarap içmenin yanında esrar ve afyon da çekmişlerdir.
• Osmanlı orduları Avrupa’da işgal ettikleri şehirleri yağmalamış; altın, gümüş ve değerli taşların yanında genç kız ve kadınları, sağlıklı ve yakışıklı oğlanları da ganimet olarak ele geçirmişlerdir. Toplam ganimetin beşte biri padişaha ayrılmıştır. Padişahlar kendilerine ganimetten ayrılan genç kız ve kadınları, oğlanları İstanbul’da esir pazarlarında satarak para kazanmışlardır.

Değerli Dostlar,

Yukarıda kısaca özetlenen duruma bakarak, Osmanlı padişahlarının Müslüman olduklarını söyleyebilir misiniz?

Yılmaz Dikbaş

Siz de fikrinizi söyleyin!