“Bütün Tarikatları Kaldırdım”

Bundan tam 95 yıl önce bugün, 30 Kasım 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çıkarılan bir yasa ile tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler kapatıldı.
Sonradan bu yasa, T.C. Anayasası’nın 174. maddesine girdi.
Büyük Devrimci Atatürk şöyle diyordu:

“Türk milletinin milli birliğini kurmak amacıyla bütün tarikatları kaldırdım.”

TBMM’de yasa önerisini Refik Koraltan yapmıştı.
Refik Koraltan, 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidara gelen Demokrat Parti’nin (DP) kurucularından biriydi.
Refik Koraltan, TBMM Başkanlığı yaptı.
Refik Koraltan’ın kurucusu olduğu parti DP, önerisini verdiği yasayı ilk fırsatta çiğnemeye başladı ve tarikat şeyhlerinden Said Nursi’den destek aldı.
DP hükümetlerinin başbakanı Adnan Menderes, tımarhanelik Said Nursi’nin ellerini öptü.

Değerli Dostlar,

İslam dininde tarikat yoktur. İslam dininde tek kaynak Kuran’dır.
Türklerde tarikat yoktur. Türkler, en gerçek yol göstericinin bilim olduğunu bilirler.
İşte, bu nedenlerle:
Hem tarikatçı hem Müslüman olunamaz!
Hem tarikatçı hem Türk olunamaz!
Tarikatlar yasa ile kaldırılmış olduğu için de;
Hem tarikatçı hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunamaz!

Değerli Dostlar,

Büyük Devrimci Atatürk’ün ölümünden hemen sonra sarıklı başlarını tekkelerden dışarı çıkaran tarikatçılar, 1950–1960 DP iktidarı sürecinde güç kazanmaya başladılar, Nakşibendî tarikatı müridi (öğrencisi) olan eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde (1983–1993) iyice güçlendiler, siyasette, ekonomide, ticarette köşe başlarını ele geçirdiler.
Tarikatlar, son 18 yılda, AKP hükümetleri döneminde devletin tüm kurum ve kuruluşlarına girdiler, önemli makamları ele geçirdiler.
AKP hükümetlerinde bakanların neredeyse tamamı tarikatçılardan oluştu.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Nakşibendî tarikatındandır.
Şu bakanlar da yine Nakşibendî Tarikatı müritleridir: Abdülkadir Aksu, Mehmet Ali Şahin, Beşir Atalay, Ali Babacan, Ali Coşkun, Kemal Unakıtan, Recep Akdağ, Sami Güçlü, Hilmi Güler, Zeki Ergezer.
Şu bakanlar da Nur tarikatının müritleri, yani Nurcudurlar: Bülent Arınç, Murat Başeskioğlu, Hüseyin Çelik, Mehmet Aydın.
Günümüze gelirsek:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da Nakşibendî tarikatındandırlar.
Tarikatlar; tüm bakanlıklarda, bürokraside ve yargıda güç odağı konumuna gelmişlerdir.

Değerli Dostlar,

Devletimizin neredeyse tamamını ele geçirmiş olan tarikatlar, bağımsız değillerdir.
Tarikat şeyhlerinin tamamı, bir yabancı gizli istihbarat örgütünün emrindedir: CIA, BND, MI6, MOSSAD…
Tarikatların tamamı, bu yabancı gizli istihbarat örgütleri tarafından yönlendirilmekte, korunmakta, desteklenmekte ve denetlenmektedir.

Değerli Dostlar,

Şu soruları sormalı ve mutlaka cevap almalıyız:
Türkiye Cumhuriyeti devletini tarikatlar adım adım ele geçirirken Atatürkçüler neredeydi?
Atatürk’ün partisi olduğunu iddia eden CHP’nin bugüne kadar, tarikatlara, tarikatçılara karşı çıktığını gördünüz, duydunuz mu?

Atatürkçüleri ve CHP’yi bağışlayabilir misiniz?

Yılmaz Dikbaş

Siz de fikrinizi söyleyin!