Bir Ulusun Yeniden Doğuşu

Türkler, 600 yıla yakın bir süre Osmanlı’nın boyunduruğu, baskısı, eziyeti ve işkencesi altında yaşadı, kıyımlara uğradı.
Bu süre içinde Anadolu’da okul YOKTU!
Öğretmen YOKTU!
Fen bilimleri (matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi) eğitimi YOKTU!
Doktor YOKTU!
Hastane YOKTU,
Hastabakıcı YOKTU!
Ebe YOKTU!
İlaç YOKTU!
Eczane YOKTU!
Defter YOKTU!
Türkçe dilinde kitap YOKTU!
Okuryazar YOKTU!
Fabrika YOKTU!
Saz çalmak YASAKTI!
Resim yapmak YASAKTI!
Sünni-Hanefi dışında inanç sahibi olmak YASAKTI!
Hacılara hocalara, başı sarıklılara karşı çıkmak YASAKTI!
Türklerin bilmediği bir dil olan Arapça yazılı Kuran’ı papağan gibi ezberleyip hafız olmak VARDI!
Uydurma HADİSLER, SÜNNETLER VARDI!
Uymayanın kellesini alan Padişah Fermanları VARDI!
Namaz kılmayan oruç tutmayanları idama mahkûm eden Şeyhülislam Fetvaları VARDI!
Rüşvet almadan karar vermeyen kadılar VARDI!
Sahtekâr mezhepçilerin uydurduğu hurafeler VARDI!
Muska VARDI!
Üfürükçüler VARDI!
Dolandırıcı tarikatçıların dayattığı biat-itaat kültürü VARDI!
Kadınların köle olarak satıldığı Avrat Pazarları VARDI!
Başları bitli milyonlar VARDI!
Sıtmalı milyonlar VARDI!
İki milyondan fazla gözleri tırahomalı insanlar VARDI!
Kendi kaderine bırakılmış binlerce verem hastası VARDI!
Frengili insanlar VARDI!

Değerli Dostlar,

Şimdi böylesi bir tabloya bakıp söyleyiniz:

Dünyada hangi millet 600 yıla yakın sürmüş böylesi kahredici koşullarda bilim adamı, mühendis, araştırmacı, teknisyen, roman yazarı, tiyatro yazarı, ressam, yontucu, müzisyen çıkarabilirdi?

Ama sonunda çıkarabildi! Nasıl mı?
Çünkü Türklerin Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşası VARDI.
Sakarya Savaşı Kmutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal’i VARDI.
Kurtuluş Savaşı Başkomuanı Mustafa Kemal’i VARDI.
Türkiye Büyük Millet Mecisi’ni açan Mustafa Kemal’i VARDI.
Cumhuriyet’i kuran ATATÜRK’ü VARDI.
Anadolu tarihinde görülmemiş devrimleri yapan DEVRİMCİ ATATÜRK’ü VARDI.

Değerli Dostlar,

ATATÜRK. Anadolu Türk halkının bir ULUS OLARAK YENİDEN DOĞUŞUNU sağladı.

15 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük başarılar gösteren Türkler, Mustafa Kemal ATATÜRK’ü bir kez daha doğruladılar:

“TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR, TÜRK MİLLETİ ÇALIŞKANDIR! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”

Yılmaz Dikbaş
10 Kasım 2023, Cuma
0532 233 31 52

Siz de fikrinizi söyleyin!