Ateizm Gerekçeleri (5)

Bazı filozoflar, dini dilin hiçbir şey ifade etmediğini ve bu nedenle Tanrı’nın var olup olmadığını sormanın bir anlamı olmadığını düşünüyor.

Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” gibi bir cümlenin ne doğru ne de yanlış olduğunu, anlamsız olduğunu; Aynı şekilde “renksiz yeşil fikirler öfkeyle uyuyor” anlamsızdır.

Mantıksal Pozitivistler, bir cümlenin doğru veya yanlış olmasaydı anlamsız olduğunu savundular ve bir cümlenin ancak bir deney tarafından test edilebildiyse ya da tanım gereği doğru olsaydı, doğru veya yanlış olacağını söylediler.

Bu fikrin daha doğru bir versiyonunu burada bulabilirsiniz:

Mantıksal pozitivistler, Tanrı’nın varlığını herhangi bir “duyu deneyimi” ile doğrulayamayacağınız ve tanım gereği doğru olmadığı (örneğin, “bir üçgenin 3 tarafı vardır” şeklinde olduğu doğru) soruyu sormak anlamsız, çünkü doğru ya da yanlış olarak cevaplanamadı.

Bu belirli filozoflar yalnızca dini konuşmanın anlamsız olduğunu söylemediler, örneğin metafizik gibi birçok felsefi tartışmanın da anlamsız olduğunu düşündüler. Bu felsefi teori artık popüler değildir ve “Tanrı” nın ne anlama geldiği ve “Tanrı” nın var olup olmadığına dikkat çekilmiştir.

Bir tanınmış filozofun söylediği şey budur:

Bir cümlenin herhangi bir kişi için fiili olarak önemli olduğunu söyleriz, eğer sadece ifade etmeyi iddia ettiği önermeyi nasıl doğrulayacağını bilirse – yani, hangi şartlar altında, hangi şartlarda, hangi gözlemleri kabul edeceğini bilirse. doğru olarak önermek veya reddetmek yanlış olmaktır.

AJ Ayer

Ayer aslında teorinin daha zayıf bir versiyonunu tercih etti, çünkü hiçbir ampirik kanıt tamamen kesin olamayacağından, dünya ile ilgili neredeyse her ifadenin anlamsız olduğu düşünülmek zorunda kalacaktı.

Bir önermenin, terimin güçlü anlamında, ancak gerçeği deneyimle kesin olarak tespit edilebildiği takdirde, doğrulanabilir olduğu söylenir. Ancak, deneyim açısından mümkün kılmak için mümkünse, zayıf anlamda doğrulanabilir.

Bu da Ayer’in Tanrı meselesini zarafetle bertaraf etmesine yol açtı:

… Bir tanrının varlığının bile muhtemel olduğunu kanıtlamanın bir yolu olamaz.

Eğer böyle bir tanrının varlığı muhtemel olsaydı, o zaman var olduğu önerisi ampirik bir hipotez olurdu. Ve bu durumda, kendisinden ve diğer ampirik hipotezlerden, sadece diğer hipotezlerden düşülemeyen belirli deneysel önermeleri çıkarmak mümkün olacaktır.

Fakat aslında bu mümkün değil … “Tanrı’nın Var Olduğunu” söylemek, doğru ya da yanlış olamayacak metafizik bir ifade yapmak demektir.

AJ Ayer

Siz de fikrinizi söyleyin!