Bazı Doğaüstü Deneyler (3)

Tam olarak aynı düşünceler zamanla gündeme getirilebilir. Tanrı neden bir milyon yıl önce veya bir gün sonra olabileceği zaman, evreni yaptığı belirli (mutlak) zamanda yaptı? Yeterli Sebep Prensibi ve mutlak zamanın doğası gereği (her an tam olarak birbiriyle aynıdır), Tanrı’nın belirli bir zamanı seçmek için bir nedeni olamaz. Bu nedenle, Newton’un görüşü zamanla ilgili, boşlukta olduğu gibi yanlış olmalıdır. Leibniz’in zamandaki çözümü uzay için olduğu gibi aynı. Aynı zamanda İtirafları’nda Augustine’nin çözümü . Yaratılış önceden var olan mutlak zamanda bir anda gerçekleşmedi. Aksine, zamanın kendisi yaratılışla başladı.

Leibniz, mutlak mekan ve zamana karşı ikinci bir argüman sundu, farklı bir varsayıma dayanan bir argüman , İstenmeyenlerin Kimliğinin Prensibi: Tüm özelliklerine ortak olan iki varlık aynıdır (aslında bir ve aynı nesnedir). Örneğin, tamamen aynı olan iki kar tanesi olamaz; bir fark olmalı, aksi halde onlar bir ve aynı kar tanesi olur. Bu ilke yeterli sebeple ilgilidir. Eğer iki kar tanesi gerçekten aynı olsaydı, o zaman Tanrı’nın bir tanesini burada, diğerini oraya koymak için hiçbir neden olmazdı. İki farklı evreni hayal etmek, tamamen farklı bir yerde olması veya mutlak uzayda farklı bir yöne doğru hareket etmesi dışında, tamamen mekanın bütün noktaları aynı olduğu için gerçek olmayan bir fark olduğunu varsaymaktır. (Aynısı zaman hakkında da söylenebilir.) Sonuç olarak, Öngörülemeyenlerin Kimliği İlkesi ile aynı evren olmalıdır.

Tanrı’nın, tüm evrenin içinde herhangi bir değişiklik yapmadan, doğru bir çizgide veya başka bir çizgide ilerlemesine neden olabileceğini söylemek; başka bir kimerik varsayımdır. Çünkü birbirinden ayırt edilemeyen iki durum aynı durumdur; ve sonuç olarak, ‘herhangi bir değişiklik olmadan değişimdir’.

Leibniz, Newton’un kova düşünce deneyine hiçbir zaman tam olarak cevap veremedi. Ancak, yerini ve hızını geldiğinde kesinlikle üst el vardı. Hızlanma onun çöküşüydü. Ayrıca, günümüze kadar problemin nub’u kalır. Ancak Newton-Leibniz tartışmasını değerlendirmekle ilgilenmiyorum. Bunun yerine, teolojik tartışmaların, özellikle de teolojik düşünce deneylerinin, bilim tarihinde çok verimli bir rol oynadığını göstermek için kullanıyorum.

Tanrı, dünyanın nasıl işlediğini bulmakta çok büyük ve etkili bir rol oynadı.

Leibniz’in argümanları bugün hala etkili, ancak Tanrı yüzünden değil. Yeterli Sebep Prensibi – Tanrı yalnızca akıl üzerine hareket eder- simetri ilkesi haline gelir. Mevcut terimlerle ifade etmek gerekirse, mutlak uzayın her noktası (ve mutlak zamanın her noktası) tam olarak diğer tüm noktalar gibidir. Bu, her türlü simetriye yol açar: Dönme simetrisi (maddi evreni herhangi bir derecede döndürün ve hiçbir şey değişmeyecektir); çeviri simetrisi (evreni doğuya veya başka bir yöne hareket ettirin, hiçbir şey değişmeyecektir); yansıma simetrisi (evreni çevirin ve hiçbir şey değişmeyecek). Neden evrenin mutlak uzayda olduğu bir yere yerleştirildiğini açıklamak için, bazı nedenlerin varlığı gibi bazı simetri kırma işlemlerinin olması gerekir. Böyle bir simetri kırılma nedeni yoktur.

Newton, bununla ilgili hiçbir problem görmeyecekti; çünkü Tanrı, doğaüstü de olsa, nedeni ortaya koyacaktır. Ek olarak, evreni herhangi bir şey değil, sadece bir hevesle bir yere yerleştirirdi. Newton’un Tanrısı istediği her şeyi yapabilirdi . Bir rasyonalite paragonu olan Leibniz’in Tanrısı, simetriyi kırmak için hevesle hareket edemez. Ancak, evren var. Dolayısıyla, Leibniz’in çarpıcı sonucu: Uzayda yok; malzeme evreni ile birlikte boşluk yaratıldı. Benzer şekilde, şimdi söyleyeceğimiz gibi, zaman da Büyük Patlama ile başladı. Evren zaman içinde yaratılmadı. Kırılacak simetri yok.

Siz de fikrinizi söyleyin!