Ateizm Gerekçeleri (6)

Psikologlar, uzun zamandır bütün toplumlarda var olan bir şey olarak dinden etkilenmiştir.

‘Dinin’ aslında Tanrı’nın veya tanrıların varlığına bir cevaptan ziyade çeşitli psikolojik dürtülere verilen bir isim olup olmadığını soruyorlar.

Böyle bir inanç açıkça ateisttir.

Din, sıradan insana şöyledir:

Bir yandan ona bu dünyanın kıskanç bir bütünlükle bilmecelerini açıkladığını ve bir yandan da dikkatli bir Providence’ın yaşamını izleyeceğini ve gelecek varoluştaki herhangi bir sıkıntı için onu telafi edeceğini garanti eden doktrinler ve vaatler sistemi burada acı çekiyor.

Freud, Uygarlık ve Hoşnutsuzluklar

İnsanlar Tanrı’ya inanır çünkü onlar isterler:

  • Bu korkutucu dünyadan onları korumak için bir baba figürü
  • Yaşamlarına anlam ve amaç veren biri
  • Sonunda ölümü durduran bir şey
  • Evrenin önemli bir parçası olduklarına ve evrenin bir bileşeninin (Tanrı) onlara saygı duyup saygı duyduğuna inanmak

Bu inançlar güçlü bir şekilde tutulur, çünkü insanların en temel korkularından bazıları ile başa çıkmalarını sağlar.

Ateistler, dinin sadece psikolojik bir fantazi olduğu için, insanların dünyayı olduğu gibi ele almaya uygun şekilde cevap verebilmek için büyümek için terk etmeleri gerektiğini savunuyorlar.

Sigmund Freud, dini ayrıntılı bir şekilde ele aldı ve bununla ilgili birkaç fikri vardı.

Teorilerinden biri, dinin, bireyin tamamen ebeveynlerine bağımlı, çaresiz bir bebek olma deneyiminden kaynaklandığıydı. Bebek, anne babasını, ona büyük sevgi gösteren ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir varlık olarak görür. Bu deneyim, insanların Tanrı ile ilişkilerini tasvir etme şekliyle neredeyse aynıdır.

Freud ayrıca çocukluk deneyimlerinin insanların ebeveynleri ve kendileri hakkında çok karmaşık duygulara sahip olmalarına neden olduğunu ve din ve dini ayinlerin bunları çözmek için saygın bir mekanizma sağladığını öne sürdü.

Freud ayrıca dini, mutluluğun kesinliğini ve acı çekmekten korumak için gerçeği yeniden şekillendiren kitlesel bir sanrı olarak nitelendirdi.

Bazı insanlar, Tanrı’ya olan dinlerin ve inançların, var olan Tanrı’nın sonucu olmak yerine, insan toplumundaki işlevleri yerine getirdiğini düşünüyor.

Ludwig Feuerbach, dinin sadece bir insanın sonsuzluk bilinci olduğunu öne süren 19. yüzyıldan kalma bir Alman filozof idi.

İnsan hakkındaki Tanrı hakkındaki fikirlerin, insanlığın insan hakkındaki fikirlerinin hayali bir doğaüstü varlığa yansıtılmasından daha fazla olmadığını söyledi.

Fransız sosyolog Emile Durkheim (1858-1917), dinin insan toplumu tarafından üretilen bir şey olduğunu düşündü ve bu konuda doğaüstü bir şey olmadığını düşünüyordu.

Dini güç, klanın kolektif ve anonim gücünden başka bir şey değildir.

Durkheim. Dini Hayatın Temel Formları.

Dinin var olduğuna inanıyordu, ancak arkasında yatan gerçekliğin inananların var olduğunu düşündüğü gerçek olduğunu kabul etmedi.

Din, insanlara toplumda bir yer bulabilecekleri sıkı örgüler gruplar kurmalarına yardımcı oldu. Dini ritüeller, gruba katılanlarda zihinsel durumlar yarattı.

Başka bir deyişle; dini ritüeller, grubun katılımı inançlarını güçlendirmek ve ortak bilinci güçlendirmek dışında bir şey yapmazlar.

Din, işlevlerini yerine getirmiştir:

  • Hayata bir anlam ve amaç vermek
  • İnsanları gruplar halinde bir araya getirmek
  • Grubun ahlaki kodunu desteklemek
  • Grubun sosyal kodunu desteklemek

Durkheim, bunun insanlara doğaüstü bir şeyler olduğu hissini vermek için yeterli olduğunu düşündü.

Toplumsal baskının kendisini manevi yönden uygulamasından dolayı, erkeklerin kendilerinin dışında, hem ahlaki hem de aynı zamanda etkili oldukları, etkili oldukları bir veya birkaç güç olduğu fikrini veremediler.

Dini Hayatın Temel Formları

Durkheim, dini inançların tecrübeleri saygısız ve kutsal olanlara böldüğünü söyledi – saygısızlık, günlük hayatın rutin deneyimleriyken, kutsal gündüzün ötesindeydi ve saygının ilham vermesi muhtemeldi.

Nesneler, doğasında var olan herhangi bir doğaüstü rezonanstan dolayı değil, grubun bir nesneye belirli “kolektif idealleri” sabitlediği için kutsallaşabilirdi.

Siz de fikrinizi söyleyin!