Üç Fidan

Üç Fidan: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan,
Bundan 47 yıl önce bu üç Türk genci idam edilerek öldürüldü.
Bu gençler hiç kimseyi öldürmemişlerdi.
Bu üç genç hiçbir silahlı terör örgütünün ne yöneticisi ne de üyesiydiler.

Değerli Dostlar,

Bu konuyu, ilk baskısı Eylül 2012’de yapılan “ATATÜRKÇÜLER YENİLDİ” kitabımda çok ayrıntılı olarak ve çok sağlam belgelere dayanarak yazmıştım.
Şimdi sizinle bu kitabımdan bazı bölümleri kısaltarak paylaşacağım.

Askeri Cunta İş Başında

12 Mart 1971 tarihinde Askeri Cunta, mevcut hükümete bir muhtıra verdi, Başbakan Süleyman Demirel istifa ettirildi.
Askeri Cunta’nın emriyle bir sivil hükümet kurduruldu. Sivil hükümetin başına Prof. Dr. Nihat Erim getirildi.
Başbakan Nihat Erim, CIA ajanlarının devşirdiği bir ABD kuklasıydı.
Başbakan Nihat Erim’in kurduğu hükümetteki bakanların çoğu ABD tarafından eğitilmiş gönüllü devşirmelerdi.Örneğin, Başbakan Yardımcısı Dr. Atilla Karaosmanoğlu ve Kültür Bakanı Mason Prof. Dr. Talat Harman…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İdam Görüşmeleri

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, her biri bir suç olan şu eylemleri yapmışlardı:
Adam kaçırma ve alıkoyma, banka soygunu, güvenlik güçlerine karşı silah kullanma ve otomobil çalma.
Oysa Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı, Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde şu suçtan yargılandılar:
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını ortadan kaldırmaya ve bu kanunla kurulmuş bulunan Büyük Millet Meclisi’ni kapatmaya veya görevini yapmasını yasaklamaya zorla girişmek ve sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde baskı kurmasını sağlama girişiminde bulunmak.”
Bu suçun cezası idamdı.
Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi heyeti şu askeri kişilerden oluşuyordu:

Başkan: Tuğgeneral Ali Elverdi
Üye: Hâkim Albay Ahmet Tetik
Üye: Hâkim Yarbay Mehmet Turhan
Savcı: Albay Baki Tuğ

Mahkeme Başkanı Tuğgeneral Ali Elverdi, hukukçu değildi.
Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi 8 Ekim 1971 günü, Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamına karar verdi.
Karar, Askeri Yargıtay’a gitti.

Askeri Yargıtay’da iki hâkim idamlara karşı çıktı:
Hâkim Tümgeneral Kemal Gökçen
Hâkim Albay Nahit Saçlıoğlu
Bu iki hâkim karşı oy yazılarında kararların, ‘hukuk dışı’ olduğunu açıkladılar.
Ünlü gazeteci yazar Uğur Mumcu, Hâkim Albay Nahit Saçlıoğlu’nun karşı oy yazısını, “Hukuk Şiiri” olarak tanımladı.
1977 yılında Nahit Saçlıoğlu, “Yılın Hukukçusu” seçildi.

Askeri Yargıtay, idamları onadı.
İdam cezalarının yerine getirilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayı gerekiyordu.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarına çaptırılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu, 10 Mart 1972 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna geldi ve görüşülmeye başlandı.

24 Nisan 1972 günü TBMM’de; Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı oylanmıştır.
Oylamanın sonucu:
Üye Sayısı: 450
Oy Verenler: 323
Kabul Edenler: 273
Reddedenler: 48
Çekimserler: 2
Oylamaya Katılmayanlar: 118

Böylece, TBMM’de oy çokluğuyla Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edilmeleri onaylanmıştır.

Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edilmesini KABUL EDEN 273 milletvekilinden bazıları şunlardır:

Süleyman Demirel ( Mason ), Orhan Alp ( Mason ), H. Turgut Toker ( Mason), İsmet Sezgin ( Mason ), Sadettin Bilgiç ( Mason ), Turhan Feyzioğlu ( Mason), Mesut Erez ( Mason ), Hüseyin Özalp ( Mason ), Orhan Öztrak (Mason ), Necmettin Cevheri ( Mason ), M. Selahattin Kılıç ( Mason ), Nuri Bayar ( Mason ), Kemal Satır Mason Ahmet Topaloğlu ( Mason ) , Alpaslan Türkeş, Nahit Menteşe, Cemal Külahlı, Barlas Küntay, Kasım Önadım, Refet Sezgin, Rasim Cinisli, Rıfkı Danışman, Ali İhsan Göğüş, İsmail Arar, Ferruh Bozbeyli, Ali Naili Erdem, Faruk Sükan, Ahmet Karaaslan, Vefa Tanır, Esat Kıratlıoğlu, Haydar Özalp, Ata Bodur, Erol Akçal, Talat Asal, Doğan Kitaplı, Tevfik Koraltan, Yusuf Ziya Önder, Enver Akova, Kinyas Kartal, Mehmet Aksoy, Ekrem Dikmen, Selahattin Güven, Ahmet İhsan Birincioğlu, Ali Rıza Uzuner, Ahmet Nihat Akın, Ahmet Güner, S. Tekin Müftüoğlu, Mehmet Salih Yıldız, Ali Cavit Oral, Hüsamettin Uslu, İhsan Aataöv, Süleyman Çiloğlu, Hasan Ali Gülcan, Hasan Akçalıoğlu, Rafet Eker, Cihat Bilgehan, Ahmet İhsan Kırımlı, Nihad Kürşad, Akın Özdemir, Ertuğrul Akça, Adnan Akarca, Nimet Ağaoğlu, Zeki Çeliker, İsmet Kapısız.

Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edilmesini REDDEDEN 48 milletvekili şunlardır:

İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Mehmet Ali Aybar, Necdet Uğur, Mustafa Üstündağ, Mustafa Ok, Kemal Güven, Kemal Demir, Mevlüt Ocakçıoğlu, Ferda Güley, B. Turgut Boztepe, Hayrettin Uysal, Yaşar Akal, Adil Yaşa, Yılmaz Alpaslan, Hüseyin Yenipınar, Adil Turan, Kemal Okyay, Tufan Doğan Avşargil, Mehmet Yüceler, Beyti Arda, Hakkı Gökçe, Muammer Ertem, Mehmet Ozdal, Ali Değerli, Nermin Neftçi, Cevat Sayın, Mehmet Aytuğ, Hasan Çetinkaya, Selçuk Erverdi, Celal Kargılı, Hüseyin Dolun, Reşit Ülker, Lebit Yurdoğlu, Şeref Bakşık, M. Hulusi Çakır, Kamil Kırıkoğlu, Yusuf Ziya Yılmaz, Kemal Ataman, İbrahim Cüceoğlu, A. Sakıp Hiçerimez, Osman Soğukpınar, Yusuf Ziya Yağcı, Abdullah Naci Budak, Kenan Mümtaz Akışık, Nadir Yavuzkan, Nail Atlı, Nuri Çelik Yazıcıoğlu.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı 27 Nisan 1972 günü Senato’da oylandı.
Oylama sonucu:

Üye Sayısı: 183
Oy Verenler: 145
Kabul Edenler: 111
Reddedenler: 34
Çekimserler: 0
Oylamaya Katılmayanlar: 36

Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edilmesini KABUL EDEN 145 senatörden bazıları:

İhsan Sabri Çağlayangil ( Mason ), Ferit Melen ( Mason ), Turhan Kapanlı ( Mason ), Hüseyin Avni Göktürk ( Mason ), Mukadder Öztekin, Mehmet Sırrı Turanlı, Kemal Şenocak, Macit Zeren, Akif Tekin, Fehmi Alpaslan, Nuri Demirel, Mehmet Orhon Tuğrul, Turgut Yaşar Gülez, O. Faruk Kınaytürk, Şeref Kayalar, Cahit Ortaç, Nahit Altan, Gürhan Titrek, Safa Yalçuk, Ali kemal Turgut, Azmi Erdoğan, Fehmi Baysoy, Mustafa Bozoklar, Halil Özmen, Hamdi Özer, Oral Karaosmanoğlu, İlyas Karaöz, Mustafa Tığlı, O. Lütfi Hocaoğlu, Hasan Oral, İsmail Yeşilyurt, Hidayet Aydıner, Hayri Dener, Tayfur Sökmen.

Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edilmesini REDDEDEN 34 senatör şunlardı:

Haydar Tunçkanat, Suphi Karaman, Ekrem Acuner, Refet Aksoyoğlu, Mucip Ataklı, Vehbi Ersü, Suphi Gürsoytrak, Kadri Kaplan, Kamil Karavelioğlu, Sami Küçük, Sezai Okan, Selahattin Özgür, M. Şükran Özkaya, Muzaffer Yurdakuler, Cemal Madanoğlu, Bahriye Üçok, Salih Türkmen, Turgut Cebe, Saffet Ural, Hüseyin Atmaca, Selahattin Cizrelioğlu, Salim Hazerdağlı, Salih Tanyeri, İhsan Topaloğlu, Mebrure Aksoley, Nazif Çağatay, Sırrı Atalay, Hikmet İşmen, Fakih Özlen, Doğan Barutçuoğlu, Rıza Işıtan, Hüseyin Öztürk, Zihni Benli, Mehmet Ali Pestilci.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesi Kanun Tasarısını Kabul Eden Bakanlar

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının yerine getirilmesi kanun tasarısı 24 Nisan 1972 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde, 27 Nisan 1972 tarihinde de Senato’da oylandı.

Başbakan Nihat Erim, kabul oyu kullandı. Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edilmesi yolunda şu bakanlar da KABUL OYU kullandılar:

İlyas Karagöz, Doğan Kitaplı, İlhan Öztrak, Ali İhsan Göğüş, Adnan Karaküçük, Haydar Özalp, Ferit Melen, Sait Naci Ergin, İsmail Hakkı Arar, Mukadder Öztekin, Rıfkı Danışman, Ali Mesut Erez, Erol Yılmaz Akçal.

Hükümete ‘Dışarıdan’ seçilmiş olan 8 bakan, milletvekili ya da senatör olmadıklarından, yukarıda sözü edilen kanun tasarısının oylanmasında oy kullanamamışlardır.

Mason Cumhurbaşkanı, İdamları İmzaladı

TBMM ve Senato tarafından onaylanan idam cezaları, 3 Mayıs 1972 günü Cumhurbaşkanı mason Cevdet Sunay tarafından imzalandı.
5 Mayıs 1972 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
6 Mayıs 1972 günü, sabaha karşı saat 01.25’te önce Deniz Gezmiş idam sehpasına çıkarıldı.
Deniz Gezmiş’in son sözleri:
“Yaşasın tam bağımsız Türkiye…
Kahrolsun emperyalizm.
Yaşasın işçiler, köylüler.”

Yusuf Aslan’ın idam sehpasında son sözleri:
“Ben halkımın bağımsızlığı için bir defa ve şerefle ölüyorum. Fakat bizi asan sizler, şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz! Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika’nın hizmetindesiniz.
Yaşasın devrimciler! Kahrolsun Faşizm!”

Hüseyin İnan idama giderken son sözlerini şöyle söyledi:
“Ben hiçbir şahsi çıkar gözetmeden, halkın mutluluğu için savaştım.
Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türkiye halkına emanet ediyorum.
Yaşasın işçiler ve köylüler!
Kahrolsun Faşizm!”

Değerli Dostlar,

Bundan 47 yıl önce, Tam Bağımsız Türkiye uğrunda gözlerini kırpmadan idam sephasına yürüyen Üç Devrimci Fidanımızı sevgi ve saygıyla anıyorum…

Yılmaz Dikbaş

Siz de fikrinizi söyleyin!