Tabu, Hangi Sokakta Kalmıştı?

Dile gelmiş, yazıya dökülmüş bütün hayat öykülerinin içinde başat olan bir olgu var; o da cinsellik…

Gereğinden fazla kalın çizgilerin içine hapsedilmiş bu istenç; toplumların, kişilerin, azınlıkların özgürce bedenine dokunma-dokundurma eyleminden vazgeçme boyutuna yönlendirilmiş…

Monogamik, Poligamik, Polijini, Endogamik, Egzogami… Bunlar gibi birçok birliktelikler, evlilikler, ilişkiler varken (ki; her birinin çok eskiye yaslanan bir de geçmişi bulunmakta) tüm bunları, görmezden gelerek kuralsal dayatmaların insanlarda kabul göreceğini düşünmek anlam dışı bir bakışı getirir…

Yetişkin bir birey bedeni üzerinde istemlediği tüm haklara sahiptir. Hiçbir etik anlayış ya da topluluk ölçüsünün bunu ortadan kaldırılması olanaksızdır. Belirli sınırlar (halka açık alanlar olarak okuyun bu nınırlılığı) içinde kalması koşuluyla dişil-eril bireyler kendilerine ait özel yaşam alanlarında hiçbir yasaya (yetişkin olması koşuluyla) uymak zorunda algısına kapılmaması gerekir.

Günümüzde sokakta, caddede, parkta el ele tutuşup yürüyüş yapan (belki de arada öpüşen) yurttaşlarımızı ahlaksızlıkla suçlayıp: “Burası Müslüman ülke!“ seslenişinde bulunan ahlak bekçileri; medreselerde, Kuran kurslarında camilerde (kısacası ibadet mekanlarında) çocuklara tecavüz edilirken, bazı İmamların mabetlerinde sevgilisiyle birlikte olurken sessiz kalıyorlar…

Eşcinselliğin en yoğun olduğu İslam ülkelerindeki ayıpların üzerleri örtülürken, kadınlar zina gerekçesiyle ilkel bir uygulamayla taşlanarak öldürülüyor…

Kişi cinsel yaşamını kendisi yönlendirmedikçe, yaşadıkları ortamda her arzuyu, düşleri, imgelemleri içlerine gömmek zorunda kalacaklardır… Bu da sağlıksız bir soyun (korku, baskı, şiddet insanı değiştirir) üremesine yol açar!

Uygarlık bireyin özgürleşmesiyle başlar.

Ortaçağ karanlığından damıtılmadan getirilip önünüze konulan değerlere karşı duruşunuzu koyunuz ki; evlatlarınız, torunlarınız sağlıklı büyüsün. Adana’da, İzmir’de swinger operasyonu… Devletin güvenlik güçleri böylesi yaşam biçimiyle ilgilenmemeli… Kimsenin de diğer bireye, senin yaşam biçimin bana uymuyor(!) demeye hakkı yok!

El ele yürüyen gençler, çiftler size sözel ya da fiziki şiddete başvuran kişilere karşı direnin.

Bu ülke sadece onların ahlak anlayışındaki dini inanç sistemine göre yönetilmediğinin bilincinde olun.

LGBT hakları sonuna kadar savunulmalı.

Çocuk evliliklerine karşı gerektiğinde sokağa çıkılmalı!

Demografik yapımızı bozan mülteci, ilticacı, sığınmacıların ivedilikle bu ülkenin topraklarından çıkarılması için T.C Kimliğine sahip her yurttaş korkmadan istemlerini dillendirmek zorunda…

Yaşayabileceğiniz başka Türkiye yok. Bunu unutmayın.

Koltuklarını sağlamlaştığını ve bu devleti babasının çiftliği zanneden, siyasiler şunu asla unutmayın; 5000 bin yıllık tarihi olan Türkleri, Türkü yok sayma hakkını size dayatan emperyalist güçlerle işbirliğinden vazgeçin.

Gün gelecek hem yargı önünde hem de tarih önünde sizlerden hesap sorulacak…

Haberlere erişim yasağı, muhalif TV kanallarını baskı altına alarak bir yere varamazsınız! Cinsel içerikli kitaplar poşet içerisinde sunulmamalı. Yasaklanmamalı… Özgürlük dolu bir ulus hayaliyle yanıp tutuşan canlara esenlikli bir toprak parçası bırakalım…


Anıl Güven

Alçıdan Kumbara, Söğütten Atlar…

İçsel Yıkılış

Siz de fikrinizi söyleyin!