İslamsız Müslüman!

Yoksulu doyurmayan,
Yetime el uzatmayan,
Masumun hakkını aramayan,
Yaşlıya hürmet, küçüğe şefkat beslemeyen,
Yolda kalmışa yardım etmeyen,
Muhtaç olanın muhtacını gidermeyen,
Kadınları aşağılayan, taciz eden, hor gören
ve zalime baş kaldırmayan;
Namaz da kılsa, Oruç da tutsa, Hacca da gitse Müslüman değildir arkadaş!!!

Adam namaza:
Ben şimdi namaz kılacağım, onun için beni rahatsız etmeyin, diye duyurusunu yaparak kalkıyor.
Tuttuğu oruç ise tam bir felaket. Biri sorsa da, “ben oruçluyum, takatim gücüm yoktur” diyebilmek için fırsat bulsa.
Bir iftar sofrası verir, Sultan Süleyman dahi oturmamıştır böyle sofraya. Sofrayı başkaları ile paylaşınca, çağırdığı kişilerin de ince hesabını yapar:
Bugün ben onu çağırdım, haftaya da elbet o beni çağırır, diye

Ama Ezan’ı duymayı versin, böbürlenerek bir kalkar ki, Maun Suresindeki ayet bile utanır!
Kıldığı namazı da yedi aleme duyurmadan, zaten yatıp uyumaz.
Twitter’de “Ben şimdi namaza kalkıyorum” diye Hashtaglı mesajı attıktan sonra, Facebook’ta da tüm ümmet-i Muhammed’e “Ezan okundu namaz kılmıyor musunuz” demeyi unutmaz.
Böylece herkes onun ne mübarek/bedbaht insan olduğunu görsün ister.
Herkesin kendisi hakkında “Yahu ne Müslüman adammış, hiç namazını kaçırmıyor” demesini bekler.
Alem-i kübra’ya, “ALLAH kabul etsin” diye yorum yazdırana kadar da susmaz.
Ama ne yoksulu doyurur, ne yardım eder, ne de bir yetimin başını okşar!

Muhammed hakkı için sen Namaz kılma kardeşim!
Senin kıldığın Namaz beni bu dinden soğutuyor!
Oruç falan da tutma sen, çünkü senin Orucun bu dine zarar vermekten başka bir işe yaramıyor!
Hakkın kelamını ağzına dahi alma, senin ağzından çıkan her söz zehir zemberek oluyor!
Hatta din ile alakalı tek kelime etme, senin gibilerinin yüzünden bu dinle alay edildiğinde, yüreği incinen yine biz oluyoruz.

Zaten sen Müslüman da değilsin, boşuna böbürlenme!

Sen Kur’an okuyorsun ama Kur’an’ın sana lanet olarak geri döndüğünden haberin bile yok.

Her türlü haltı yersin ama namaz kılmayanı gördüğünde, “onu cehenneme nasıl göndereceğim” diye bin türlü vaaz eylersin!

Develeri yutarsın, ama sineği süzersin!

İslam alemine ömründe bir kez olsun bir iyilik et; kendine başka bir din bul kardeşim!

İslam deme bari, çünkü sen Müslüman değilsin!

Şâir Eşref’in dediği gibi;

Nev-i insan sevdiği bir şeyi daim zikreder
Ol sebepten kim fem-i rindandan dem düşmüyor
Pek muhabbet eylemiş Mevlâ mubarek eylesin
Vâizin kürsüde ağzından Cehennem düşmüyor.

Siz de fikrinizi söyleyin!