Haykırmak İstiyorum

Dilime kelepçe vurmayın
Bağırmak istiyorum
Haykırmak istiyorum
Dilimde feryat dilimde isyan

İnsanlığa sefalete layık gören cehalete
Ekmek için boyun büktüren medeniyete
Boynuna yular takmış köle eden zihniyete
Vurmayın pıranga kelepçe dilime
Elimden gelen bu bağırayım hiç değilse

Duy sesimi duy ey dünya
İnsanlar yardım istedikçe kendilerinden
Zevk alan sevinen bir zümre var
Sanki varlık kendilerindenmiş gibi
Yardım ettikçe övünen bir zümre var

İnsanların yardım alacak halde olması
İnsanlığın ayıbı insanlığın utancı
Bundan hiç mi rahatsız olmuyorsun
Vicdanın yok mu utanmıyor musun dünya

Ozan Süleyman bu hale şaşar kalır
Allah var beşer değişir durur
Bu Ozanın duasına icabet et ya Rab
Boyun eğdirme kullarını muhanete
Muhanet her gün sana ihanet eder durur

Siz de fikrinizi söyleyin!