Ermeni Tehciri

Gerçekte yaşanan ne?
Bir soykırım mı?
Yoksa
Yaşadığı topraklara ihanet bir içinde olan ‘Ermenilerden yoksul Türk halkını koruma kanunu’ mudur Tehcir?
Gerçek şudur dünyanın kabullenemediği; Anadolu topraklarında gözü olan Rus, İngiliz ve Fransızların kışkırtmaları ve desteğiyle birçok cephede yıllarca savaşan bir milletin, ekmeğini, suyunu, havasını paylaştığı tebaasındaki başka bir millete mensup kişilerin, nankörlükle Türkiye’ye karşı ayaklanmaları ve sinsi planlarla katliama dönüştürdükleri ihanetleridir! Bu gerçek yüz yıldır tarihin tozlu raflarında insanlığın elini bekliyor.
Ermenilerin ihanet ve ayaklanmaları, Van’ın, Ermenilerin eline geçmesiyle diğer illerle daha geniş bir alana yayılmıştır. Türk halkı katliamlara uğrarken, Ermeni komiteleri Rus birliklerinin bekliyorlardı. Oysa Osmanlı, 24 Nisan’a kadar, bu alçak ve hain faaliyetlere birtakım tedbirler almış ancak yetersiz kalmıştı. Nihayetinde 27 Mayıs 2015 tarihinde Osmanlıyı Tehcir Kanunu’nu hayata geçirmek zorunda kalmıştır. Aslında, yoksul Türk halkını, Komiteci Ermeni çetelerinden korumaktı amaçlanan, ancak bu göz ardı edildi.
Dâhiliye Nazırı Talat Bey’in bazı valiliklere ve mutasarrıflıklara sert tedbir alınmaması için gönderdiği telgraf:
Osmanlıcası:
“Vakt-i seferde icraat-ı hukümete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak tedabir hakkında kanun-ı muvakkat”
Türkçesi:
Savaş sırasında hükümetin icraatına karşı gelenler için askeriye tarafından alınacak tedbirler hakkındaki geçici kanun”
İmzalar:
Enver Paşa (Başkumandan vekil ve Harbiye Nazırı)
Said Halim Paşa (Sadrazam)
Sultan Reşad  (Taraflarca tasdik edilen 3 maddelik Tehcir kanundur)(*)

ABD Başkanı Ronald Reagan’ın hukuk danışmanlığını yapan Bruce Fein, ‘sözde Ermeni soykırımı iddialarının son derece asılsız’ olduğunu belirtmiştir. Reagan’ın ABD’ye başkan olduğu 1981′de Beyaz Saray tarafından Ermeni meselesinin araştırıldığını ve iddiaların asılsız olduğunun belgelendiğini söyleyerek şu açıklamaları yaptı:
“Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlıklara karşı ‘müthiş’ sayılabilecek bir özen gösterdiği gerçeğini unutmamak gerekir. Azınlıklar, kendi dini özgürlüklerini ve hayatlarını son derece rahat bir şekilde sürdürdü.
Ermeni terör çeteleri, 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Rusya ile birlikte Osmanlıları öldürdü. Bu rakamın 2 milyon civarında olduğu bir gerçek. Ermeni kayıplarının ise 500 bin civarında olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Burada asıl önemli konu, Ermenilerin ihanetidir. Osmanlı da kendisini savundu. Özellikle ABD’de yaşayan Ermeniler, soykırım yalanı ile büyük getiri sağlıyor. ABD yönetimi de büyük paralar döndüğü için Ermenileri karşısına almak istemiyor. Ermeniler ısrarla kendi arşivlerini açmıyor çünkü gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor…” (**)
İşte sözde Ermeni Soykırımı diyerek, dünyayı siyasi bir zeminde Türkiye’ye karşı sopa kullanma olanağı veren Ermeni Diaspora yalanını, çürüten gerçek yüz.
İşin özü ;“Hepimiz Ermeni’yiz” diyenler arasında farkında olanlar Ermeni’dirler buna şüphe yok, diğerleri ise; provokatördürler (kışkırtıcılardırlar), buna da şüphe yok!..
Ancak farkında olmayan, tüm iyi niyetleriyle ‘acı paylaşma’ duygusuyla hareket eden temiz Türk halkının “Hepimiz Ermeni’yiz” derken bir kez daha düşünmeleri, farkında olmaları dileğiyle.

Mehmet R Aşar, 5 Eylül, 2019, Antalya

Dipnotlar:
(*)https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/233366
(**) http://blog.milliyet.com.tr/ermeniler-2-milyon-osmanli-yi-katletti/Blog/?BlogNo=183016

Editörün Notu: Bu yazıya yaptığım yorum yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

Siz de fikrinizi söyleyin!