Ateizm Gerekçeleri (3)

Eskiler için Tanrı, evrenin çalışmasını sağlayan gücü sağladı ve Tanrı, evrenin çalıştığı ve insanların yaşadığı yapıyı sağladı.

Bunun gibi fikirler modern astrolojide varlığını sürdürmektedir. Birçok insan, yaşamlarının bir şekilde cennetsel vücutların hareketlerinden etkilendiğine inanmaktadır. Ve söz konusu cennetsel bedenlerin mitolojiden ve dinden alınan isimleri vardır.

Ve en popüler dini düşüncede benzer fikirler bulacaksınız. Pek çok insan hala kuklacı olarak Tanrı fikrine inanmakta ya da inanmak istemektedir.

Tanrı’nın dünyadaki şeyleri yapabildiğine inanıyorlar: İsraillileri Firavun’dan kurtarmak için Kızıl Deniz’in sularını bölebilir, bir hastalığı iyileştirerek veya bir sınava girerek duayı yanıtlayabilir.

Kozmoloji, evrenin kökeninin ve doğasının incelenmesidir.

Günümüzde astronomi ve fiziğin bir dalı, ancak bilimsel öncesi zamanlarda evreni neredeyse askeri varlıklar açısından düzenleyen dini bir konuydu. Tanrı en tepedeydi ve insanlar en alttan geldiler.

Bazı kozmolojilerde, insanlığın altından kötülük kaynağına, şeytanın kaynağına inen ters bir kötülük hiyerarşisi vardı.

Bu dini kozmolojiler katıydı; her bir varlık onun için Tanrı’nın sağladığı yapı içinde çalıştı ve orada kaldı.

Bunun gibi evrene bakmak, dünyevi ulusların ve kabilelerin hiyerarşik iktidar yapılarına büyük destek sağladı: Bir millet ya da kabiledeki herkesin bir yeri vardı ve iktidar tepeden geldi.

Ve eğer Tanrı, evreni böyle bir hiyerarşide düzenlemeye karar vermişse, bu toplumun daha adil ve daha eşit bir şekilde örgütlenebileceğini önermek isteyen herkese karşı güçlü bir argüman sağlamıştır – Tanrı bize şeyleri organize etmenin mükemmel yolunu göstermiştir – hükmedenler bunu Tanrı’nın verdiği bir hakla yaptılar.

Aynı zamanda, belirli bir ulusta hangi dinin takip edildiğine dair çok güzel bir haberdi: hepsinin gücü Tanrı’dan geldiğinden, dinin yüksek statü kazanması şarttı.

Tanrı’nın evrendeki her şeyi uygun gördüğünde yönlendirdiği fikri, evrendeki nesnelerin uyduğu doğal yasaların var olduğu keşfiyle yıkıldı.

Örneğin Galileo, evrenin matematiksel olarak yazılabilecek yasaları takip ettiğini keşfetti.

Bu yaratılış boyunca mantık ve mühendislik olduğunu ileri sürdü. Evren tutarlı bir şekilde davrandı ve burada ve oraya bir ip çeken tanrılara ya da astrolojik bedenlerden açıklanamayan bazı etkilere maruz kalmadı.

Bu, Galileo’ya herhangi bir dini problem vermedi (kiliseyi büyük ölçüde sinirlendirmesine rağmen ve sonunda bazı sonuçları hakkında sessiz kalmasına neden oldu), çünkü Tanrı’nın bilimsel kuralları yazdığına inanıyordu.

Ve bu zaman zarfında bilim adamları, bazı şeylerin doğru olup olmadığını değerlendirmenin yeni yollarını bulmaya başladılar. 

Her şeyin denklemlerle yazılabilecek tekrar edilebilir, test edilebilir bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Siz de fikrinizi söyleyin!