Atatürkçüler Yenildi

NASIL MI?
• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunamadıklarından.
• Dine ve manevi inançlara bağlılık ve saygınlığının yegâne kaynağının laiklik olduğunu anlayamamış/anlatamamış olmalarından.
• Ne fikirleri ne de idealleri, müspet ilime ve akla uygun değildir de ondan.
• Mensubu olduğu Türk Milleti için, her ne pahasına olursa olsun hizmet etmeyi gaye edinmediğinden, bu uğurda fedakârlıktan yapmadıklarından/yapamadıklarından da ondan.
• İçte ve dışta meydana gelen tehlikelere karşı, ne bir tedbir, ne de bir dik duruş yapacak cesareti ve aklı bulamadıklarından/bulunmadıklarından.
• Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için ne bir azmi, ne bir kararı, ne de bir niyeti ve kabiliyetleri yoktur da ondan.
• Gaflet, Dalalet, hatta Hıyanet içindedirler de ondan.
• İğfal edildiler/edilmişler de ondan…

KAZANABİLİRLER Mİ?
• Kamu İktisadi Kuruluşlarımız satılırken suspus olan SÖZDE ATATÜRKÇÜLER, nasıl kazanabilirler ki ?…
• Yeraltı ve ter üstü Yeraltı ve yerüstü madenlerimiz ve işletmelerimizi babalar gibi satanları umursamaz bir tavırla seyredenler, Limanlarımız, bankalarımız, bu zavallı milletin elinden bir bir çıkarken, Atatürkçü diye lanse edenler/edilenler mi kazanacaktı ?…
• Ulusal Egemenliğimizi Brüksel’e teslim etmek için Avrupa Birliği kapsında el pençe duranlardan, ABD den icazet alanlardan Atatürkçü mü olur ?…
• Cumhuriyet ve Devrimler karşıtı din tacirlerinin yuvası olan Cemaatlerden, Tarikatlardan, Zaviyelerden medet uman, inananları sömüren, Hilafetçilerle, Şeraitçilerle, Padişahçılarla kol kola yürüyenlerin, yobazların yolu, Atatürk’ün yolu ile kesişebilir mi ?..
• Harun gibi yola çıkıp Karun olanlara söz bulamayan/bulmak istemeyen basiretsizler kazanabilir mi ?…
• Milletini soyan hırsızları, milletini makarnaya, kömüre muhtaç eden zihniyeti sandığa gömemeyen/gömmek istemeyen mi kazanacak ?…

GERÇEK BİR ATATÜRKÇÜ, GERÇEK BİR KEMALİST;
• Okuyandır. Yazandır.
• Minberler halkın dimağları, vicdanları için bir feyz kaynağına, bir nur kaynağına, inanandır.
• Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin olduğuna inanandır. Fikir hürriyeti taraftarı, samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyandır.
• Gerçekleri açık açık konuşmaktan korkmayandır.
• Milletine istiklal isteyendir. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatını yok etmeyi göze alandır.
• Ben yenilmem, yenilirsem bir dakika yaşayamam, diyendir.
• Türk yurtlarının, yabancı elinde kalmasına tahammül edemeyendir.
• Namus sahibidir, ettiği kutsal yemine sadıktır; verdiği sözden dönmeyendir.
• Manda yok Efendiler! Ne mandası ahmaklar? Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır. Türkiye yalnızca özleşecektir, özüne dönecek, diyebilendir.
• Medenidir. Fikri ve zihniyeti de medenicedir.
• Esareti kabul etmeyen bir milletin evladıdır.
• Vatanının bütünlüğünü ve milletinin bağımsızlığı, en yüce ve yegâne gayesidir
• Türk’tür! Öğünür. Çalışır. Güvenir. Güven verir.
• Varlığı, Türk varlığına armağandır!
İŞTEN KAZANAN VE KAZANACAK OLAN TEK GÜÇ BUDUR…

Sayın Yılmaz Dikbaş, büyük emekler vererek, sözde Atatürkçüleri gerçekçi ve çarpıcı bir üslupla yurtseverlere hediye ettiği “ATATÜRKÇÜLER YENİLDİ” eseri, her türlü takdire şayandır.
Teşekkürler Sayın, Yılmaz Dikbaş

Siz de fikrinizi söyleyin!