Mübarek Keçi Ayeti Yerse…

İnsanlarımız Kur’an-ı kerim’i okumadığından, onun bunun sözüyle yola çıkarak bizlere çatmayı marifet biliyorlar.
Müslümanlığı sanki babadan miras alır gibi; Müslüman doğduğu için:”Elhamdülillah Müslümanım” diyerek Müslüman olduklarını zannediyorlar.
Kimse kendini kandırmasın!
Müslümanlık babadan miras kalmaz!
Herkes, yeniden müslümanlığını keşf etmek ile mükelleftir.
Neyse geçelim bu kısmı, Recm konusuna bakalım.

Recm
Dini rivayetlerin en tehlikelileri insanı öldürmekle alakalı olan rivayetlerdir, bunların biri de “Recm” cezasıdır. Yani zina eden birini taşlayarak öldürme eylemi!

ر ج م Recm” sözcüğün ilk anlamı; “ق ت ل (öldürmek)” demektir. “Öldürmek” eyleminin “recm” sözcüğüyle ifade edilmesinin sebebi; Arapların bu işi, öldürülecek kişiyi “taşlamak” suretiyle yapmalarından kaynaklanmaktadır. Sonradan her türlü “öldürme” işine “recm” denilir olmuştur.
(Lisan ül Arab; c: 4, s: 90)

Konuyu kısa tutacağım, çünki bazı okuyucular bana:
– Usta çok uzun yazıyorsun, okumakta zorlanıyoruz, diye kızıyorlar.

Onun için konuya balıklama atlasam diyorum.

Önce Kur’an-ı Kerim’deki ayeti okuyalım:

 24/2. Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkek; hemen her birini yüz kamçı ile kamçılayın; Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah dininde sizi onlara acıma duygusu tutmasın! Ve mü’minlerden bir grup onların cezalandırılmasına tanık olsun.

Ne diyor Kur’an? Zina edenin celdini incitecekmişsin. (Bu arada sopa çok yanlış manaya kaydığından, Hakkı Yılmaz’ın Tebyin-ül Kuran’daki mealini aldım, nitekim maksat; toplum içinde rencide etmektir zina edenleri).
ALLAH, kadın erkek ayrımı yapmıyor! Evli bekar, yaşlı genç ayrımı da yapmıyor.

Ayrıca zina suçlaması için dört şahit gerekir. Yani gözleri ile görmüş, dört şahit!
Şimdi düşünün..
Dört kişi, gözüyle bunu nerede görebilir?
Doğal olarak zina gizli yapılır.
Ancak sapık bir ortamda ise, grup seks fılan yapılıyorsa, orada dört kişi buna şahit olmuş olabilir. Lakin o dört kişi şikayet etmeye gelse.., sormazlar mı…
“Be adam, hadi onlar öyle yapıyordu, senin ne işin vardı orada?”.
Ben olsam sorarım!
Yani neredeyse zina suçlaması yapmak imkansız!
Asıl maksat fuhuşu önlemek kitabullahta!

Genelde kadınlara bu suçlama yapıldğı için özellikle kadınları özel koruma altına alır yüce Rahman. Nasıl mı? Şöyle:

24/4: Ve muhsan kadınlara zinâ isnadında bulunup, sonra dört tanık getiremeyen kimseler; hemen bunları seksen kamçı ile kamçılayın ve onların tanıklığını ebediyyen kabul etmeyin. Ve onlar, yoldan çıkmışların ta kendileridir.

Şahitliklerini ebediyyen kaybederler şayet dört şahit getiremezlerse. Yani ikinci kez gelip herhangi konuda „ben şahidim“ dese dahi asla onun şahitliğine itibar edilmez! Ebedi yalancıdır! Binaenaleyh bir kadına bu kadar ağır yalan atan birine en iyi ceza zaten budur bence, yani artık o yalancının hiç bir şahitliği kabul edilmemeli çünkü bir insana en ağır ithamda bulunmuş ve bu ithamının yalan olduğu ortaya çıkmıştır.
Hülasa zina su
çlaması öyle basit olmadığı gibi neredeyse imkansızdır!
Bu ayrı bir konu olabileceğinden bu kısmı çabuk geçiyorum. Asıl konumuz olan Recm’den devam ediyorum.
***
Recm var diyenler!

Var diyenler neye dayandırıyor Recm etmeyi?
Hadislere.

a) Keçi ayeti yemiş!

Aişe nakleder: “Recm ve büyüklerin on defa süt emzirmesi (nin süt kardeşliği oluşturacağı) hususundaki ayetler benim yatağımın altında bulunan bir sayfa üzerinde yazılı idi. Peygamber vefat edince Peygamber`in vefatıyla meşgul olduk da keçi gelip onları yedi.”
(Bk. Dar-e Kutni; c:4, s:105, İbn-i Mâce; c:1, s:625)

Buna benzer bir hadis de Müslim`de yer alır ve orada Aişe kaydeder ki bu ayetler Peygamber vefat edinceye kadar okunurdu.
(Bk. Muslim; c:4, s:167, Tirmizî; c:2, s:309)

Şimdi bir ateist bu hadisi alsa. dönüp dese ki ‘Kur’an’da bir ayet eksik, bunu sizin alimleriniz söylüyor’ nasıl savunacaksınz dininizi?

b) Halife Ömer ne yapmış?

“Keçinin yemesi sonucu Kuran’dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kuran’a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi”
(Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34).

Halife Ömer halktan korktuğu için, recm ayetini Kur’an’a almamış.
Yani Kur’an’da bir ayet eksik!
Bir müslüman olarak bunlara karşı çıkmak varken nasıl inanırsınız bu safsatalara?

c) Hangi ayeti çıkarmş Halife Ömer?

Hz. Ömer’in sözünü ettiği okunuşu mensuh ayet şudur: “İhtiyar erkekle ihtiyar kadın zina ederlerse, onları recmedin”
(Mâlik, Muvatta’, Hudûd 10; İbn Mâce, Hudûd, 9; Ahmed b. Hanbel, V, 132, 183).

Yani Kur’an-ı Kerim’de “İhtiyar erkekle ihtiyar kadın zina ederlerse, onları recmedin” diye bir ayet varmış, o ayet şimdi yok imiş.
Yani kısa yoldan ” Kur’an’da bir ayet eksik” diyorlar.

ç) Maymunlar recmi uygulamış


Amr ibn Meymûn şöyle demiştir:
“Ben Câhiliyet devrinde zina etmiş olan bir maymunun üzerine birçok maymunların toplanmış olduklarını gördüm. Maymunlar o zina eden maymunu recm ettiler.
Ben de o maymunlar topluluğunun beraberinde zina eden maymuna taş attım.”
(ancak belirtmek gerekir ki, bu hadis için sahih olmadığı görüşünde olanlar da var, misal İbn Abdu’l-Ber bu rivayetin sahih olmadığını savunmuştur.)Bir ateistin eline bu yazılanlar geçse, Misyonerlerin eline geçse adamlara hangi savunmayı yapacaksınız?
Recm’in Kur’an’da olduğu iddiasi sadece bazı hadislere dayalıdır.
Her kim bu hadisleri kabul ediyorsa, farkına varır yahut varmaz, Kur’an’da bir ayet eksiktir demiş olur.

ALLAH’ın kitabı dururken başka bir kaynak aramak yanlıştır!.
Varın siz karar verin..

Şüphesiz, yeryüzündeki hareket eden canlıların Allah katında en kötüsü, aklını işletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.
Enfal Suresi 22

Mustafa Çelebi

Siz de fikrinizi söyleyin!