Ateizm Adına İnsan Öldürülebilir Mi?

Ateist komünistlerin işlediği insanlığa karşı bariz suçları görmezden gelsek bile, Ateizm; Fransız Devrimi’nin yıkımı incelenerek kınanacaktır.

1. Bu tamamen saçma bir argüman değilse, aptalca. Herhangi bir ve tüm terapistlerin olumsuz eylemleri tüm teistler, dinin bütün dinleri ve tüm dinciler üzerinde kötü bir şekilde yansıtırsa, o zaman herhangi bir ve tüm ateistlerin olumsuz eylemlerinin tüm ateistler, tüm dinsizlik biçimleri ve tüm dindarlar üzerine kötü yansıttığı sonucu çıkar. Bu mantıksal yanlışlığa “Birlikten Suçluluk” denir.

2. Katolik Kilisesi’nin bir yüzyıldan fazla bir süredir iddia ettiği gibi komünizm kesinlikle bir dindir . Bu ateist bir din. Ateistler tarafından yaratılan, ateistler tarafından kutlanan ve ateistler tarafından savunulan bir dindir. Kendi peygamberleri ve kehanetleri, kutsal öğeleri, soteriyoloji, hiyerotopi, sahte-maneviyat, sahte-ahlak, haclar, tapınaklar, teofan, soteriyoloji, kültü uygulamaları, kutsal metinler ve keşif yorumları ile birlikte gelir.

3. Görmezden gelmemize rağmen, geçtiğimiz yüzyılda küresel komünist harekete katılan ateistlerin insanlığa karşı bariz suçları işlediğine göre, tüm ateistleri ve ateizmi, “rasyonel” “aydınlanmış” ateist Fransız Devrimcilerinin elindeki ölü bir milyonu inceleyerek kınayabiliriz. Tarihçiler, Mart 1793’te modern çağın ilk soykırımı olan Vendean Şehitlerini çağırır. Ateist Fransız Devrim Ordusu, 300.000 Vendée vatandaşının kurulmasını emretti. Zaten tüm kiliselerini bastırmış ve piskoposları katletmiş, bu “Katolik Ordusu” nda yükselen halkı kızdırmıştı. Buna karşılık, Devrim Ordusu Savenay savaşından sonra çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 6.000 Vendée esirini katlettiler. Ayrıca, 3.000 Vendée kadını Pont-au-Baux’da boğuldu. Ayrıca 5.000 Vendée rahip, yaşlı, kadın ve çocuk mavnalarla gruplara bağlandı ve Nantes’teki Loire Nehri’nde boğuldu. Temmuz ayında MS 1796, yaklaşık 500.000 Vendean Katolik öldürüldü. Bütün bu terapistler ateistlerin elinde öldürüldü. Bunu düşünürsek, Hristiyanlık tarihi boyunca sadece Tanrı’ya inanmayan bireylerin aksine, “halk” ateizminin ilk çığırtmasıydı, ateistler henüz “şefkatli” ve “rasyonel” ateistlerin ellerinin neden bu kadar kanlı kanlı olduğunu açıklamamışlardı.

4. Yukarıdaki ifade doğruysa, ateist olayı çözülemez hale getirebilir. Ancak, 17. ve 21. yüzyıllar arasında herhangi bir zamanda bir gazete okuyan herkes bunun doğru olmadığını bilir. Bu, ateistlerin en düşkün yalanlarından biridir. Bir Marksist veya Maocu ateist tarafından idam edilmek üzere kişinin kötülük bilerek assuaged emin değilim, acımasız cellât onu öldürüyor değil çünkü o bir ateist ama doğrusu, o sadece bir ateist felsefe inanır ve çünkü tesadüfen Tanrıya inanmıyor. Bunu, 20. ve 21. yüzyılda ateistlerin ellerinde bulunan ve henüz yok etmemiş bir katliam olan 152 milyon insanla çarparak yukarıdaki iddiayı tamamen değersiz hale getiriyor. Ek olarak, Sovyetler Birliği’nin Mütevazi Tanrısız Toplum Derneği, Mao Zedong’un Kırmızı Muhafızları, Aydınlanma Terör Saltanatı, Abimael Guzmán’ın Parlayan Yolu, Ateist Napolyon’un savaşlarında olduğu gibi ateizm adına öldürdüğü kanıtlardan daha fazla kanıtımız var. ve Plutarco Elias, Cristero Savaşları sırasında Meksika Katoliklerinin demokrasisini çağırıyor.

5. Bunun gibi saçma, eskimiş ve yanlış iddialarda bulunan ateistler, kendi topluluklarının davranışlarını mikroskop altında bizimle birlikte yapmaktan zevk aldıklarını asla gerçekten incelememiş olduklarını kanıtlarlar. Bunun yerine, Marksizm, sosyalizm, komünizm, maoizm, Nazizm, faşizm, totaliterlik, liberterizm, tekelci kapitalizm, soygun barikatçılık, sanayileşme, laiklik, jingoizm, anarşizm, sosyal darwinizm, öjencilik, soybilim, anarşistlik, sosyal darwinizm, sünnetçilik, soybilimci, anarşizm, soyizm gibi ateist felsefeler adına ölenleri düşünün. , mesihçi bilim, nihilizm, anti-hümanist terörizm, bireycilik, narsisizm, fizikselizm, materyalizm, tüketim, modernizm, postmodernizm, nezaketizmi, Marquis de Sade’nin sadizmi, (yani, sadist cinayetleri) ahlaki görelilik, hedonizm, radikal feminizm, (yani,kürtajlar, çocuk cinayetleri , intihar, yanlış tecavüz iddiaları) radikal çevrecilik, (yani,ekolojik terörizm) Anton LaVey’nin satanizmi, (yani, ritüel cinayetler) ve “Çekim Yasası”. (yani, Peter Popoff, Sylvia Browne ve diğer guruların neden olduğu intiharlar dahil ölümler.)” Bu ateist felsefelerin tümü, yüz milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlandı. Buna karşılık, dinin neden olduğu ölümler neredeyse görünüyor.İlginç ve önemsiz.

6. Ateist topluluğun karanlık gizli cinayetlerinden bir daha asla bahsetmesek bile , dilenecek önemli bir soru var: Neden hiç kimseye ateizm adına yardım edilmemiş olan biri? Ateizm adına hiç kimseye ekmek kabuğu ya da bir damla su ya da bir giysi dikişi veren hiç kimse olmadı. (Richard Dawkins, The God Delusion’da “ateistlerin birbirleriyle işbirliği yapmasını istemekten çok daha kolay olduğunu” itiraf ediyor. Bu, ateistlerin neden birbirleriyle işbirliği yapmayı reddettiklerini ve hayırsever kaygılar oluşturduklarını açıklamada uzun bir yol kat ediyor. Birbirleri ile hastaneler ve okullar asla inşa edilemez.)

Eğer bu doğru değilse, Afrika ve Asya ile ilgili taarruz yapan insani yardımcılar ordusu fakir ve dezavantajlı insanları ümit ediyor? Elbette ünlü ateist polemikçilerden hiçbiri böyle bir şey yapmadı. Christopher Hitchens’a, defalarca St. Mother Teresa’nın benzer şekilde kötü görüşüne sahip olan diğer ateistlerin aslında Hindistan’a gittikleri ve cüppelerini yıkamak için kolları sıvayanları olup olmadığı soruldu. PZ Myers, Patricia Churchland ve Christopher Hitchens gibi birçok ateistten sordum ve hiçbiri olumlu cevap vermedi. Madalyn O’Hair hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Mao ve Stalin, kendi ülkelerindeki mühendislik kıtlıkları ile on milyonlarca vatandaşını öldürmekle meşguldü, bu yüzden fakir insanlara da yardım ettiklerini düşünmek zor.

Rahibe Teresa’nın Kalküta’daki sokak kliniklerinde gönüllü olduğumda, ateistlerin birisini öldürmekten haksız yere kaçındıkları açıkça iddia ettikleri iddialarından bağımsız olarak, bir topluluk insanlık için olumlu bir şey yapmamışsa, bu değersiz bir yorumdur. İnsanların çoğu hiç kimseyi öldürmedi, ancak bu pek çok insanı aziz veya Nobel Barış Ödülü materyali haline getiriyor. (Rahibe Teresa her ikisiydi.) Eğer ateistin mezar taşında “Asla tek bir kişiye asla yardım edemedi, ama en azından ilgisizliği ve ilgisizliği sonucu hiç kimseyi öldürmedi” ibaresi üzücü bir yazı olurdu. Çoğu cezaevi hükümlüleri ve ilgili sosyopatlar benzer şekilde birini öldürmek dışında hapiste oldukları gerçeği başkalarının haklarını ve ihtiyaçlarını göz ardı ettiklerini kanıtlar. Sadece ateistler, insancılları Sovyetler Birliği ve Devrim Sonrası Çin, Kuzey Kore, Küba, Kamboçya ve Viêt Nam’da olduğu gibi hapse attılar.

7. Ayrıca, pek çok ateistin, ateistler tarafından işlenen kitle cinayetlerinin dehşetinde korku ya da övgüye değer olması, yalnızca birer rakip olduklarını kanıtlamak için uzun bir yol kat ediyor. Kişi, başkalarının (yani, Katoliklerin) dünyada ve hepsinde acı çekmeyi hafifletmek için çalıştıkları gerçeğini göz ardı ederek, başkalarının acılarını gizlice görmezden gelemez – bu, umarım ki özel bir tür kötülük gerektirir. Bu dünyada son derece nadir.

Bu felsefeler ve ürettikleri korkuları bir yana, köktenci ateistler dinleriyle alay ettikleri zaman topluluğuna çekmeyi umdukları insanlar hakkında endişelenmeliler. Gerçekten şefkatli, cömert, nazik, kibar ve bağışlayan insanlar başkalarıyla alay eden bir gruba çekilmeyeceklerdir. Uzun zamandır bir Katolik oldum ve daha önce kilisede belirtilen “ateizm” veya “ateist” kelimesini hiç duymadım. Önce Katolikliğe döndürülmesine bir ateist yapılmış olması, sizi temin edebilir otopluluk, Kilise tarafından bizden nefret etmenin en son nedeninden başka bir şeyi tartışmakta kendilerini beceriksiz veya isteksiz bulduklarını saplantılıdır. Ateizmin harikaları ve ihtişamları ya da kalplerinde geçirdikleri neşe hakkında asla konuşmazlar. Erdemli ateistleri asla kendileri ve çocukları için bir model olarak yetiştirmezler. Talihsizlere yardım etmek için kendilerini asla organize etmiyorlar. Çünkü yapamıyorlar ve basitçe istemiyorlar.

Açıkçası, birkaç yıl sonra, artık dayanamadım. Ateizmi geride bıraktım çünkü keskinliği, keskinliği ve acılığını ve inkarını canlandırıyordu. Psikolojik olarak ve ruhsal olarak, düşüncelerini korumak için veri topladıkça umut, mantık ve gerçekliğin toptan reddi olarak hayatta kalması şaşırtıcı. Ya da belki de, çünkü ateistler için Tanrı’nın yüreğinde özel bir yeri vardır. GK Chesterton’un işaret ettiği gibi, Tanrı bile inançsızlıklarında ateistleri sürdürür.

Siz de fikrinizi söyleyin!