Yaşarım Türkiyem

Milliyetçi gençlerimizin hep bir ağızdan söylediği, söylerken coştuğu bir türkü var:

Ölürüm Türkiyem
Baş koymuşum Türkiyemin yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm Türkiyem

Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiyem

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım
Kilimlerde çizgi çizgi efkarım,
Heybelerin nakışına ölürüm Türkiyem

Değerli Dostlar,

Ben bu türküden tüm “ölürüm” leri kaldırdım!
Yerine “Yaşarım” sözcüğünü koydum.
Bir de böyle okuyunuz.
Ölümü değil Yaşamı yüceltmeliyiz.
Gençlerimiz, ölerek değil, yaşayarak, hem de çok yaşayarak yurtlarına yararlı olacaklarını öğrenmeliler.
“Ölüm” değil, “Yaşam” gençlerimizin ağzına yakışır.
Gençlerimiz, ölerek değil, yaşayıp çeşitli bilim dallarında uzmanlaşacak, Nenelerimizin de, Emine’lerimizin de sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlayacaktır.

Yaşarım Türkiyem
Gönül vermişim Türkiyemin yoluna
Düzlüğüne yokuşuna tutkunum
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına sevdalıyım Türkiyem

Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına aşıkım Türkiyem

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım
Kilimlerde çizgi çizgi destanım,
Heybelerin nakışında YAŞARIM TÜRKİYEM!

Yılmaz Dikbaş
27 Ocak 2020, Pazartesi
0532 233 31 52

Siz de fikrinizi söyleyin!