örümcek kafa

Sizi Rahatsız Etmeye Geldim!

Bir gün bir eve hırsız girmiş, tam orayı burayı karıştırırken kapı sesini duymasıyla balkona çıkıp namaz kılmaya başlamış. Ev sahibi hırsızı farkedince, hırsız bağırmaya başlamış “Namaz kılana saldırıyorlar, dinimizi kurtarın” diye.

Çocuk istismarı konusunu savunduğum için tatsızlık yaşadım bugün! Sözüm alenen aynen şu şekilde:

”Bütün cemaatler ve Tarikatlar kapatılmalı, bunların İslam dini ile zerrece alakası yoktur ve bunlar var oldukça daha çok çocuk istismarı yaşarız. Bütün cemaatler ve tarikatlar, istisnasız fıkıhta bunun karşılığını buldukları için, bu ve buna benzer olaylar yaşanıyor ve yaşanacaktır.“

Adamlar bana ”Dinimize saldırıyor“ yahut ”İslam’a saldırıyor“  bazısı da ”Cemaatlerde tek tük oluyor, hepsi öyle değil“ diyerek absürt açıklamalar getirip saldırıya geçtiler.

Sözümün arkasındayım, bu ve buna benzer olaylar tüm cemaatlerde ve tarikat erbabında var, var olacaktır ve hep vardı zaten! Fıkhınız bozuk kardeşim sizin! Din anlayışınızda sorun var, sizin dininiz ve yol yordamınızın İslam ile zerrece alakası yoktur ve kalmamışta.

Cemaatleriniz Holding, Şeyhleriniz CEO, müritleriniz de köleleriniz!

Ne diyor fıkıh bu konuda? Buyurun okuyalım!

”Cumhur, evliliğin aktedilmesi için bülûğ ve akıl şartı koşmamışlardır. Dolayısıyla küçüğün ve delinin evliliğinin sahih olduğunu söylemişlerdir.

Dört mezhep imamının da dâhil olduğu cumhurun görüşüne göre (el-Münzir’in iddiasına göre ise, icmaya göre) kefaeti (denklik) bakımından küçük kızın evliliği câizdir.
Delillerin kaynakları: (el-Muğnt, VI, 486; el-Mebsür , IV, 212; el-Bedâyi’, II, 240-246; el-Kavaninü’l-Fıhktyye, 19f Muğni’l-Muhtâc, 111, 168 vd.)“

“Hanbelilere göre küçükleri ( bülûğa ermemiş çocukları) baba, vasî ya da hakim, Malikilere göre baba, dede, vasî  ya da hakim, Hanefilere   göre baba dede ve bunun dışındaki asabelerden biri, Şafiilere göre baba ve dede evlendirebilir. Bkz. Vehbe  Zuhaylî , el-Fıkhü’l-İslâmî ve Edilletühû, Dımeşk, 1989, VII, 180 vd.

Siz önce bu rezaleti temizleyin, sonra bana saldırın! Siz Müslümansınız da biz Minionlar dininden miyiz?

Alenen söylüyorum tekrardan, Süleymancısı, Nurcusu, Kadirisi, Halvetisi, Uşşakisi, Farukisi, Nakşibendisi, İsmailağacısı ve ne kadar ismini sayamadığım cemaat ve tarikat varsa, hepsinde istisnasız çocuk istismarı vardır ve üstü örtülür. Hepsi de Kutubbi Sittedeki Hadis ve fıkıhtan beslenir.

Sizin dininiz İslam dini değil, siz Emevi dininin mensubusunuz! Sonra kalkıp “Gençler niye ateizme kayıyor” diye feryad-ı figan ediyorsunuz.
Niye olacak, sizin ve fıkhınız yüzünden! Bu dini bilmesem, ben bile ateist yahut deist olurdum sizlerin fıkhınızı okudukça!

Mustafa Çelebi

Zemzem’in gizemi yoktur!

Hangi İslam! (5. Bölüm ‘hem Haram, hem Helal!’)

Siz de fikrinizi söyleyin!