Osmanlı’nın Dip-Anası Bir Rum Kadınıdır!

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in ölümünden sonra, 1326 yılında tahta oğlu Orhan Bey geçti.
Orhan Bey, Bizans İmparatoru Kantakuzinos’un kızı Teodora ile evlendi.
Dilimizde, Bizanslılara da Rum denilir, Yunanlara da.
Rumlar Ortodoks Hıristiyan’dır.
Orhan Bey, Müslüman bir Türk ile değil de bir Hıristiyan ile evlenen ilk Osmanlı sultanıdır.

6 Nisan 1326 tarihinde Orhan Bey, halkının çoğunluğu Hıristiyan ve Yahudi olan Bursa şehrini Bizanslardan aldı, devletinin başkenti yaptı.
1330 yılında Orhan Bey, bir Bizans kenti olan İznik’i fethetti.
İznik’in fethinden sonra Orhan Bey, TÜRK GAZİLERİ DUL RUM KADINLARIYLA EVLENMEYE TEŞVİK ETTİ.
Türk gazilerin Hıristiyan kadınlarla evlenmek için büyük arzu duyduklarına dair birçok kayıt bulunmaktadır.
Esir Hıristiyan kadınlardan doğan çocuklar hür sayılıyordu.

Orhan Bey; İzmit, Marmara Adaları, Üsküdar, Kadıköy ve Ankara’yı fethederek genç Osmanlı devletinin topraklarını büyüttü.

Osmanlı devletinin Bizans devletiyle olan sınırlarında görev yapan özgür Bizans valilerine “Tekfur” denilmektedir. Tekfurlar güçlü ve yetkili yöneticilerdi.
Yarhisar Tekfuru’nın kızı Holofira, Bilecik Tekfuru ile evlendirilirken OSMANLI GÜÇLERİ DÜĞÜNÜ BASTI. Holofira’yı esir alarak kaçırdı.
Orhan Bey, Yarhisar Tekfurunun kızı Holofira ile evlendi. Adı, Nilüfer Hatun olarak değiştirilip kayıtlara geçti.
Orhan Bey’in Holofira’dan olan oğlu 1. Murat, Orhan Bey’in ölümünden sonra Osmanlı tahtına oturdu.
Bu nedenle, Osmanlı sülalesinin dip-anası bir Rum kadınıdır.

Değerli Dostlar,

Günümüzde Osmanlı’ya “Ecdadımız” diyen Osmanlı sevdalıları, özellikle de eğitimsiz bırakılmış gençlerimiz bu gerçeği öğrenmek, içlerine sindirmek ve özümsemek zorundadırlar.
Ecdadımız dedikleri Osmanlı padişahlarının dip-anası bir Rum kadınıdır.
Acıtsa da bu gerçekle yüzleşmekten kaçamazlar!
Osmanlı padişahlarına “ecdadımız” diyenler, bundan böyle özelde, Osmanlı’nın üçüncü padişahı 1. Murat’ın Rum annesi Holofira’ya, genelde ise tüm Hıristiyan kadınlara saygılı olmak zorundadırlar.
Eğitimsiz bırakılmış oldukları için Osmanlı tarihini bilmeyenler, gerçek dışı masallarla şişirilmiş, palavralarla yüceltilmiş Osmanlı padişahlarına ecdadım, demeden önce bir seçim yapmalıdırlar:
Ya Osmanlı sevdalısı olmayı sürdürecekler, ama dincilikten vazgeçecekler, ya da dincilik yapmayı sürdürecekler, ama Osmanlı sevdasını bırakacaklar!
Çünkü Osmanlı Sevdası ile düzmece İslamcılık birlikte yürümez!

Yılmaz Dikbaş

Siz de fikrinizi söyleyin!