Gariban Ahı Alma

Bir garibanın ah ile göz yaşı
Kral olsan kestirir başı
Haksızlık hukuksuzluk ettinse ona
Bir sözü yıktırır krallıkları

Herkes ayağını denk alsın
O ahın emrindedir Allah
Bir sözü ile hazır bekler
Anla yoldurur saçı başı

Her şey güç kuvvet zannetme
Bir ah tüketiverir kuvvetin
Ne kalır atın ne eşeğin
Yalın ayak ortada kalıverirsin

Hor görme sana düğme iliklemeyen garibanı
El pençe durmayan fakir fukarayı
Sakın onlara yüzün yönün dönme
Kaybedersin yoksa cenneti alayı

Ben bilmem mevki makamını
Biraz çalıştır saksı değil ise kafanı
Bu Ozan söyler senin için güzel olanı
Teşekkür et görsünler adamlığını

Siz de fikrinizi söyleyin!