Bilincin Sorgulaması

Bu yazımızda bilinç üzerine bir sorgulama, belki bilinci anlama, yani bilinç hakkında sorular sormaktır.

İlk olarak yazıya geçmeden önce sizlere standart bir bilinç tanımını verip, bu tanım üzerinden materyalist felsefeye değinerek konuyu anlamaya veya anlaşılmayan noktaları dile getirmeyi hedefliyorum.

Bilinç tanım olarak “çevrenin farkında” olmak anlamına gelir. Bunu bir fiziksel ya da bilimsel bir dil ile açıklamak istersek bilinç, canlının olaylara, çevreye  kısacası onu etkileyen her duruma  ve gözleme verdiği tepkidir.

Bilim madde referanslı bir disiplindir. Yani, bilimin en temel  odak noktası maddedir. Tabi enerji optik veya dalgalar da bilimin alanındadır. (Bu konular detaya inmemek adına ele alınmayacaktır.)

O zaman sorular sorarak, bunu biraz daha anlaşılır duruma getirelim…

  • Bir canlı veya daha çok genelleme yaparak bir varlık ne zaman bilinç sahibi olur?
  • Bilinç, maddeye özgü müdür?
  • Cansız madde ne zaman bilinç sahibi olur?
  • Bilinç etkiye karşı verdiği tepki ise, o zaman tepki veren her canlı veya cansıza bilinç vardır, demek mümkün müdür?

Tabi bazı arkadaşlarımız bize şu soruyu  haklı olarak yönlendirirler…

  • Tamam da cansız varlık nasıl bilinçli olsun ki?

Biz de bu soruya karşı diğer bir soruyu sorma zorunluluğuna gireriz.

  • Madde cansız da canlıya mı, yoksa canlıdan cansıza mı doğru evrilir?

Bu soruya verecekleri cevap, elbette çok önemli bir yol kat eder…

Biz bura da şu soruları sorarsak, elbette cevapları verilebilir.

Peki, ama biz cevabı belli olan sorular soru olur mu?

Tabi ki cevabı belli olan soruları sormak, soru sormak değil, sorgulamak da olmaz.

Sorgulamak için sorulmayan soruları sormak gerekir.

Ben burada insanda bilinç nasıl gelişir desem veya bilinç insanda nasıl oluşur desem, eminim cevaplarını rahatlıkla verebilirsiniz.

Peki, böyle sorular sormayı deneyin…

  • İnsanda niçin bilinç oluşsun?
  • Bilinçli olmayı insan mı seçti?
  • İnsan bilinci nasıl fark etti?
  • İnsanda bilinç olmayabilirken, niçin bilinçli bir varlık olabildi?

Tabi ki bu soruları daha da uzatabiliriz. Ancak, unutmamak gerekir ki biz bilincin var olduğu bilincinde miyiz? Gibi bir soru ile genelleme yaparsak evet bilincin farkındayız; ancak, niçin bilincin farkında olduğumuzu bilebilir miyiz? Sorusunun türevi olur.

Bu sorduğum her soru için çok detaylı bir araştırma gerekir. Bu soruları ayrı ayrı ele alıp değerlendirmek gerekir.

Diğer bir yazımız da görüşmek üzere değerli dostlar…

Siz de fikrinizi söyleyin!