Atatürk Solcu Muydu?

Hedef: Kontrol edilen sınırlar içinde (Misak-ı Milli) refah ve adaletin topyekün tesisi.

 • Bunun için, en önemli kaynağı, insanı doğru yönlendirmek.
 • Bunun için, Anadolu insanına (marabalar, “embesil köylüler” = türkler) kimlik ve farkındalık kazandırarak sürece dahil etmek.
  Bunun için:

  • beceri ve düşünsel-sosyal-ekonomik farkındalık kazandırmak -> eğitim (köy enstitüleri)
  • toprağın sahibi ederek sosyo-ekonomik sorumluluğu ve farkındalığı pekiştirmek -> toprak reformu!

En önemlisi:

 • Doktrinlere hapsolmamak! Doktrinizasyon düşünsel tekamülü sınırlar! (Atatürk’e ait).
  Ben bunu “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” söylemine bağlarım. Tanıdık geliyor mu?

Evet… Buyurun, yönünün adını siz koyun!

Siz de fikrinizi söyleyin!