4 Ekim MEDENİ KANUN yürürlüğe girdiği yıl 1926

Bu kanun ile ülkemizin kazanımları:

a) Ailede yapısında kadın/ erkek eşitliği sağlandı.
b) Evliliklerde resmi nikah zorunluluğu getirildi.
c) Tek eşli evlilik esası getirildi.
d) Kadınlara istedikleri mesleği yapma hakkı getirildi.
e) Mahkemelerde tanıklık yapmak, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşitliği sağlandı.

Bu yasa ile ülkemiz uygarlık alanında attığı adımlarla Kurtuluş savaşımız taçlandırılmıştır. Her ne kadar özellikle kadınlarımıza verilen haklar bazı yobaz kafaları olumsuz etkileseler bile,

Onlardan söz bile etmeyi düşünmüyorum!

“Yeni Türkiye, ne zamana ne de ihtiyaca uymayan Mecelle’nin hükümlerine bağlı kalamaz. Hukuk kurallarımızı da en uygar uluslar derecesinde iyileştireceğiz. Yüz sene, beş yüz sene, bin sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumları yönetmeye kalkışmak gaflettir, cehalettir” 

Atatürk’ümüzün Bursa’daki konuşmasından alıntı.

Adalet bakanımız hukuksal süreçteki devrime geçilmeden cehalet ve gafleti aşmamız maksadıyla şu uyarıyı yapmıştı.

“Mecelle’nin kuralı ve ana çizgileri dindir. Halbuki insanlık yaşamı her gün hatta her an esaslı değişikliklerle karşı karşıyadır… Kanunları dine dayanan devletler, kısa bir zaman sonra ülkenin ve ulusun ihtiyaç ve isteklerini karşılayamazlar. Çünkü dinler değişmez hükümler belirtirler. Yaşam yürür, ihtiyaçlar hızla değişir… Esaslarını dinlerden alan kanunlar, uygulanmakta oldukları toplumları indikleri ilkel dönemlere bağlarlar ve ilerlemeye engel belli başlı etkenler ve nedenler arasında bulunurlar.”

Mahmut Esat Bozkurt

Günümüzde okuduğumuz haberler, izlediğimiz sosyal araştırmalarda ise; akıl tutulması var. Hangi kadın nasıl yeniden nüfusta sayılmamaktan korkmaz. Hangi kadın nasıl medeni hakları elden giderken seyirci kalır. 

Atatürk’ümüzün sayesinde aydınlanan kadınlarımız torunlarına hiç mi ışık, hiç mi anı bırakmadı diye düşünürken; bir diğer yanda hala haklarına sahip çıkmaya çalışan kadınlarımız da olmasa, Atatürk’ümüzün bıraktığı güzellikler hayal olup kalacaktı.

Kadınlarımız iyi yetişmeli ki çocuklarını yarına iyi hazırlayabilsinler. Yarına iyi hazırlanmış çocuklar sadece, ülkemizdeki mirasımızı, kültürümüzü yaşayıp, yaşatabilsinler.

Bugüne dek medeni kanunların sayesinde medeni seviyede yaşadık. Bu kutlamamamız daim olsun dileklerimle.

 

 

Siz de fikrinizi söyleyin!