Bazı Doğaüstü Deneyler (7)

Daha liberal bir metodoloji için en basit argümanlardan biri, ilk prensiplerin kanıtlanamayacağı gerçeğidir (soruya yalvarmadan), bu nedenle, bütün matematiksel kanıtlarımızın ispatlara dayanmasını talep etmek umutsuzdur. Matematiksel yanılabilirlik için başka bir argüman kavramsal değişime dayanmaktadır. Örneğin, 18. yüzyılda tüm fonksiyonların sürekli olduğu düşünülüyordu. Bu teoremin ispatı kusursuzdu. Bununla birlikte, işlev kavramı 19. yüzyılda değişti, bu yüzden şimdi kümeler arasında keyfi bir ilişkilendirme işlevi görüyoruz. Bu radikal süreksiz Dirichlet fonksiyonu sağlar f ( x bağlı olarak, bir ya da sıfıra eşit), X rasyonel veya irrasyoneldir.

Buradaki argüman, matematiğin kısmen kesin olduğunu varsaydığı için, daha liberal bir matematiksel delil standartları çağrısı yapılmasından oldukça farklıdır. Spesifik olarak, Peano aksiyomları her şey kadar kesin olarak kabul edilir. Ek olarak, tümdengelim sonuçları da öyle. Argüman daha sonra Tanrı düşünce denemesinden kaynaklanan Kalite Güvencesi dersini, yani endüktif yöntemlerin bilinen gerçek olduğu bilinen ilk prensipleri desteklemesi gerektiğini takip eder. Bu yüzden, başlangıçta sunulan Tanrı TE’si önemlidir; Temel argümanın temeli olan matematik ve fizik arasındaki analojiyi garanti eder.

Tanrı, her şeyi bilen bir varlık olarak) bu düşünce deneyinde önemli bir rol oynar. Bu, Leibniz’in, Newton’un mutlakiyetçiliğini çürütmek için Tanrı’yı ​​kullanmasında Tanrı’nın oynadığı sezgisel rolden önemli ölçüde farklıdır. Fark basitçe şudur: Tanrı’yı sezgisel olarakiçeren bir tartışma (ilke olarak) Tanrı olmadan yeniden inşa edilebilir. Leibniz durumunda, simetriyi içeren noholojik olmayan bir argümana dönüştürülebilir. Aksine, Tanrı’yı ​​içeren bir tartışma aslında Tanrı olmadan yeniden inşa edilemez. Matematiksel örneğimizde, Tanrı (ya da her şeyi bilen bir doğaüstü varlık türü), bize bir şekilde fiziğin bir kısmı hakkında belirli bir bilgi veren hikayeden çıkarılamaz. Tanrı olmazsa olmazdır. Hiç kimsenin Tanrı’yı ​​kapsayan bir düşünce deneyi taksonomisini denemiş olup olmadığını bilmiyorum, ancak bir buluşsal yöntem ile Tanrı’nın temel bir kullanımı arasındaki ayrım bana hem epistemoloji hem de teoloji için ilginç sonuçları olan potansiyel olarak önemli bir şey gibi görünüyor. Sezgisel ve temel kavramların olasılıkları tüketmeyeceğinden eminim, ancak doğaüstü bir varlık kavramının doğal dünyayı daha iyi anlayabilmemiz için ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyorlar.

 

Ancak benim yaptığım gibi ateist bir bakış açısıyla başlayarak var olmayan bir varlığın temelini kullanan herhangi bir düşünce deneyinin meşruiyetinden endişe duyuyorum. “Tanrı zar oynamaz” gibi ifadelerde, Tanrı’nın kullanımı gerçek bir doğaüstü varlığa bağlılık göstermez. Fizikte determinizm inancını ifade etmenin pitoresk ama gerçek dışı bir yoludur. Leibniz’in Tanrı’yı ​​Newton’ın uzay ve zaman konusundaki mutlakiyetçiliğine yönelik düşünce deneylerinde kullanması çok daha ciddi. Fakat nihayetinde bizi doğaüstü bir şeye bağlamaz, çünkü teorik olmayan simetri düşüncelerini kullanarak Leibniz’in argümanını kolayca yeniden oluşturabiliriz. En zor vaka, Tanrı’nın QM’nin ilk prensiplerinin doğru olduğu konusundaki güvencesini içeren son durumdur.

 

Elbette, QM’nin ilk prensiplerini güvence altına alan hiçbir Tanrı yoktur ve QM’nin ilk prensiplerini kesin olarak almaya devam edemeyiz. Düşünce deneyi işini yaptı ve bizi meşru matematiksel yöntemleri görmenin yeni bir yoluna götürdü. Şimdi düşünce deneyini Wittgenstein’ın merdiveni gibi ele alabiliriz. Yukarı çıkıp olayları yeni ve daha iyi bir şekilde görüyoruz. Yeni bakış açımızla merdiveni uzaklaştırabiliriz. Şimdi, QM ve PA’nın ilk prensiplerinin bile hepsinin bildiği gibi yanılabilir olduğunu görüyoruz. Matematikte kesinlikten mahrum bırakma, gerçek bir yenilgiye benzeyebilir, ancak kanıt olarak sayılan liberalizasyon ve gerçek bilgideki büyük kazanım, kesinlik kaybını telafi etmekten daha fazladır.

 

Siz de fikrinizi söyleyin!