Siz Ümmetsiniz Biz Ulusuz

Birkaç gündür sosyal medyada “Biz milletiz” tümceli görsellerle ULUSAL yapımıza yönelik söylemler dolaşıyor. Kendilerini gazeteci olarak adlandıran bu kişiler, geçmiş dönemde Fetullah Gülen cemaati içerisinde parlatılmış; Türk soyuna, Türklük tanımına  düşmanlık ve kin dolu düşüncenin çığırtkanları…

15 Temmuz sonrası konumlarını değiştiren akıl satan tüccarlar Reis’in çevresine yalakalık yorganını serdiler.

AKP döneminde butlanan iş insanlarının toplum üzerinde bıraktıkları kötü görüntüyü yok etmek adına kalem oynatıyorlar, o bilinen paçavra nitelikli gazetelerde!
Zatı şahanenin şahsi servetinin korunması için ABD ve AB dayatma ve tehditleriyle, Ulu Türk soyunun kanlarıyla kazanılmış topraklarımız başta Araplar olmak üzere Afganlı, Pakistanlı, Afrikalı İslamcı kitlelerce istila etmeleri için sınır güvenliğini gevşettiler…
Ulus devlet yapısından, laiklikten, Kemalizm’den gönenci bozulan sömürgeci güçler ve onların yerli işbirlikçisi İslamcı, mukadderatçı, kulluk olmayı onurlu bir görev olarak görenler ülkemizde karşı devrim eylemlerine başladı.
Yaygınlaşan Atatürk düşmanlığı, yok edilen hukuk yapısı, talan edilen ekonomi, halkın malvarlığı yönetsel erkin elinde yok edilirken yoksullaşan halka öte dünyanın güzelliklerini sundular…
İslamcı kesimin aydınları lüks bir yaşam sürerken, çöpten karnını doyuranlara dua etmelerini söylerken; çıtayı yükselttiler: Toplumsal yapıyı Müslümanlık aldatmacasıyla Araplaştırılmak hedefte.
Bu dayatmayı durdurabilmemiz için tek bir yolumuz var, devrimci Kemalist birlikteliğini oluşturup sivil halkı örgütlememiz gerekiyor.
Soytarıların bizi Araplaştırmalarına karşı duruşumuzu haykırmalıyız.
İvedilikle direniş başlamalı.
23 Eylül 2023
Anıl Güven
Kavala

Siz de fikrinizi söyleyin!