Kemalist Çözüm

24 Temmuz 1908 tarihinde hürriyetin ilanından sonra bir Yunan gazetesinde, Türk Ordusu’nu aşağılayan bir yazı yayımlanır. Selanik’teki subaylar, bu yazıya güzel bir cevap yazan Hüseyin Cahit Yalçın’a törenle bir altın kalem armağan etmeye karar verirler. Bu törende söz alan Mustafa Kemal şunları söyler:

“Yunan gazetesinde yayımlanan bu ağır aşağılamayı, Hüseyin Cahit Bey’in karşılık bir yazı yazması kapatamaz…
Devletimizin bu konuda resmi bir karşılık vermesi zorunludur.
Bu girişimin dışında, Türk Ordusu’nun üzüntüsünü ve tepkisini göstermek için, Hüseyin Cahit Bey’in yazısının hiçbir önemi yoktur.
Olağanüstülük şöyle olur:
Örneğin, kahraman bir ordu üyesi kalkıp Atina’ya gider. Bu gidişi hem kişisel olarak yapar, hem de Türk Ordusu’nun aşağılanmayı kabul etmeyen bir üyesi olarak yapar.
Atina’da Türk Ordusu’nu aşağılayan yazıyı yazan yazarı ve bu yazıyı yayınlayan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürünü bulur. Bu kişileri ‘düelloya’ davet eder.
Yazar ve sorumlu yazı işleri müdürü düelloyu kabul etmezse, onları orada Atina’da öldürür. Sonra gider polise teslim olur.
Böylece hem Türk Ordusu’nun şeref ve onurunu kurtarır hem bu yolda her çeşit sonuca katlanır.”

İşte, olağanüstü durumlarda uygulanacak ‘Kemalist Çözüm’ yolu budur!

Değerli Dostlar,

Peki, şimdi Türkiye’de olağanüstü bir durum yok mu?
Bu duruma birden gelinmedi!
“Şeriatçı Karşı Devrim”in gerçekleşmesine giden yolu, Türk Ordusu’nun yüksek komuanları açtı! “Atatürkçü Rolü” yapan o komutanların bir bölümü
sonraları Silivri, Hasdal ve Mamak’ta hapse tıkldılar! Şimdilerde, yaşları sekseni geçen Silivri’deki bu komutanlar “bunadıkları” için salıverilmeyi bekliyor!
Peki, o yüksek komutanlar Türk Ordusuna ve Türk Milletine İHANET EDERKEN onların komutasındaki subaylardan niçin hiç sesini çıkaran olmadı?
‘Kemalist Çözüm’ yolunu uygulamaya yetecek yürekleri olmayan “Sözde Atatürkçü” subaylar yalnız yenilmekle kalmadı. Başlarına Amerikan çuvalı da geçirildi!
Peki, “Şeriatçı Karşı Devrim” adım adım Ankara’yı ele geçirirken, Atatürk’ün kurduğu CHP’den “Kemalist Çözümü” uygulayacak yiğit bir kişi ortaya çıktı mı?
Peki, günümüz CHP’sinde, Şeriatçı Karşı Devrim’in karşısına dikileceğini söyleyen belirti var mı?

Yılmaz Dikbaş
9 Temmuz 2023, Pazar
0532 233 31 52

Devlet Adamı Fakir Ölmeli | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

87 Yıl Önce Verilen Öğüt | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

İlköğretim Seferberliğini Başlatan Saffet Arıkan | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

Siz de fikrinizi söyleyin!