27 Mayıs 1960 Askeri Darbeyle Müdehale Tarihi

27 Mayıs 1960 tarihimizin en çok tartışılan askeri darbesi… Ülkeyi askeri darbeye götüren yol 27/28 Nisan olayları; İstanbul’da okuduğum sırada tamamına tanık olduğum olaylar…

27 Nisan 1960 günü Adnan Menderes’in yönetimindeki Demokrat Partinin tahkikat komisyonu kurmasına karar vermesi ile başladı (Bazı DP ve CHP’lilerin karşı çıkmasına rağmen karar çıktı).

Bu arada İsmet İnönü hedef alınmış ve yurt gezisi sırasında Uşak’ta başından yaralanmış İstanbul Topkapı’da linç edilmek istenmiş askerlerin müdahalesi ile kurtulmuştur…

İşte o günler İsmet Paşa şu ünlü sözü söylemiştir “Şartlar müsait olursa darbeler meşru olur.” Ve o gün “Sizi ben bile kurtaramam!!!” demiştir.

Olaylar İstanbul’da Beyazıt meydanında başladı ve atlı polisler tarafından Turan Emeksiz‘in hayatını kaybetmesine sebep olundu ve bir gün sonra da liseliler ayaklanmış ve bir genç üstünde bulunduğu tanktan düşmüş arkadan gelen tankın altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Ankara’da ise 555 K parolası ile olayların merkezi Kızılay meydanı olmuştur.

27 mayıs 1960’da bir gurup genç subay darbe yapmış ve Demokrat Parti iktidarına son vermiştir!!!

Darbenin başına daha önce ordunun çok sevdiği Cemal Gürsel Paşa getirilmiş, Milli Birlik Komitesi kurulmuştur.

Not: Darbe yapan subayların en genci yüzbaşı rütbesindeki Muzaffer Özdağ’dır ve bugünlerde Millet ittifakına destek veren Ümit Özdağ’ın babasıdır…

Milli Birlik Komitesi’nin yaptığı 1960 anayasasının özellikleri:

(Lütfen bugün karşılaştığımız gerçeklerle kıyaslayın.)

Cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile bağlantısının kesilmesine karar verildi,
TBMM cumhuriyet senatosu ve millet meclisi olarak ikiye ayrıldı,
Anayasa mahkemesi kuruldu ve hâkimlik teminatı getirildi,
Kişinin temel hak ve özgürlükleri anayasaya ile güvence altına alındı,
İşçi ve memurlara sendika kurma hakkı ve grev hakkı tanındı,
Devlet planlama teşkilatı kuruldu,
Kurumların yönetimindeki üst düzey kişilerin yargı kararı olmaksızın yönetimden uzaklaştırılması imkânı kaldırıldı…

27 Mayıs günü devrilen Demokrat Parti’nin güçlü başbakanı Adnan Menderes ile gelişen bazı gerçeklere göz atalım;

Demokrat Parti iktidara gelir gelmez önce o güne kadar Türkçe okunan ezanın tekrar Arapça okunması kararını verdi.

Adnan Menderes daha sonraları Said-i Nursi ile yakından ilgilendi ve kendisini din alimi olarak nitelendirdi; bu konuda tepki gösteren İsmet Paşayı din karşıtı olarak eleştirdi…

Türkiye’yi meclis kararı olmadan Kore savaşı ile NATO üyeliğine soktu.

Atatürk’ün Selanik’teki evine bir ajanın bomba atması sonucu on binlerce Rum vatandaşımızın Beyoğlu’ndaki dükkânları yağmalandı. Tüm dünyada ülkemizin itibarını sarsan bu olayların sorumlusunun Adnan Menderes ve Celal Bayar olduğu anlaşıldı…

ATATÜRK’ün adının bu olaylarda kullanılması gerçek bir ihanettir!!!

6/7 Eylül olayları Demokrat Parti iktidarının çöküşünü başlattı…

1960 ihtilali sonrası Milli Birlik Komitesi yeni anayasayı hazırlama görevini; Turan Güneş, Doğan Avcıoğlu, Bahri Savcı, Mümtaz Sosyal, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Tarık Zafer Tunaya gibi Türkiye’nin en aydın insanlarına verdi. Ancak onların üzerinde Milli Birlik Komitesi vardı!!!

Bu komite kararlı idi Menderes’i mutlaka ölümle cezalandırmak istiyorlardı…

Gerek Avrupa ülkelerinin gerekse daha önce isimlerini saydığım sayamadığım ve bu idamlara engel olmak isteyen İsmet Paşa’nın gayretlerini görenler işi aceleye getirerek Adnan Menderes ve iki bakanı Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlunun idamlarını gerçekleştirdiler!!!

Ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir; ayrıca Yassıada mahkemelerinde bebek, köpek gibi davalar ile bence bu devrim iyice kirletilmiştir.

Daha sonraları AP gurubunda Başbakan Süleyman Demirel’in üçe üç, üçe üç diyerek Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı idam edilmiştir!!! NE YAZIK…

Onun için bu talebe ve genç subayların devriminin idamlarla karartılmış olduğuna inanıyorum.

Çağ dışı idam kararları nihayet ülkemizde 2004 senesinde kalkmıştır. AB baskısı ile…

1960 askeri müdahalesinden sonra yapılan anayasa 1980 Kenan Evren darbesinden sonra tamamen yürürlükten kaldırıldı…

1960 askeri müdahalesi genç askerler ve talebeler devrimi olarak anıldı… Uzun yıllar 27 Mayıs bayram olarak kutlandı.

Her garnizonda en genç teğmen, tüm öğrenciler ve halkın önünde 27 Mayıs’ı anlatan konuşmalar yapardı.

Ben yedek subaylık görevimi Manisa’nın Soma ilçesinde yapmıştım ve iki kez en genç subay olarak öğrenciler ve halkın katıldığı meydanda ve komşu ilçe Kırkağaç’tan gelen askeri bando eşliğinde kürsüye çıktım ve 27 Mayıs askeri darbesini anan konuşma yaptım.

Askeri darbeler yaşanan her ülkeye çok zarar vermiştir. Bizdeki 1960 sonrası çok kargaşalar yaşandı; devamında 1971 ve 1980 büyük acılara neden oldu… ABD derin devleti güdümünde yapılan darbeler öncesi ve sonrası çok gencimizi yitirdik!!!

Yılmaz Dikbaş‘ın “Atatürkçüler Yenildi” kitabında 27 Mayıs sonrası başta Cemal Gürsel olmak üzere nasıl ülkenin ABD emperyalizmine teslim edildiğini 50 yıl yasaklanan 27 Mayıs askeri müdahalesinin yasak kalktıkdan sonraki belgeleri ile açıklamıştır.

 

Orhan Ayber

Sayın Kılıçdaroğlu’na Sorular, Cumhurbaşkanı Adaylığı Yarışı… | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

19 Mayıs, İkinci Tura Kalan Seçimler, Fetvalar Savaşı… | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

İklim Krizi, Aşırı Hava Olayları | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

İsveç’te Bayrak Yakma Gerilimi ve Çanakkale Kara Savaşları | Gündem Arşivi, Okuyan ve yazanlar için dağarcık (gundemarsivi.com)

Siz de fikrinizi söyleyin!