10 Kasım’da nasıl yas tutuyorsunuz?

Tarihin tekerrür etmemesi için geçmişimizi her fırsatta hatırlatacak olayları tekrar tekrar kaleme almak gerekir. Bitmek tükenmek bilmeyen bir azimle her nesle aktarılması gerekenlerden biriside Atatürk’ün bu ülkeyi hangi imkansızlıklarda, kurduğunu her bireyin zihnine kazımamız gerekliliği.

”Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.

Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

Mustafa Kemal Atatürk

1931 (Hasan Cemil Çambel, T.T.K. Belleten, Cilt: 3, Sayı: 10, 1939, S. 272)

Benim gibi yas tutmayı beceremeyenler her 10 Kasım’da kara kara düşünmeye başlar… Ölümü kabullenememekten midir, hayatı akışa bırakmayı başaramamaktan mıdır, bilinmez? Hep aynı milli duyguları diri tutmak için verilen emaneti muhafaza etmenin en iyi yolu olduğu düşüncesi ile ”neler yapmalıyız?’‘ sorusuna cevap arar.

Yas tutmayı hiçbir şey yapmadan kara kara düşünmek olarak görenler varmış. Siz hangi gruptansınız? Yasınızı nasıl yaşarsınız?

”Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o halde halkı aydınlatmak lazımdır.”

Atatürk 1923

”Yas tutmak” ne demek bilemediğim için sizlere soruyorum; 10 Kasım’da aydınlık yarınlar için nasıl çözümler üretilebilir?

Bıraktığı yerden bize bayrağı genç nesillere devredenler; her devredişte biraz daha hasarlı bıraktılar. Her açgözlü reflekslerinde ne toplumu ne de kendi çocuklarını düşündüler. Toplumun terazisiyle oynarken bir gün o terazinin kendi çocuklarına da zarar vereceğini hiç düşünemediler ya da öyle üst düzey benciller ki zarar verdikleri kişiler çocukları dahi olsa umurlarında olmadı ve olmayacak.

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar;

evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal

ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

İçimde kötülere karşı kocaman kocaman kızgınlıklar taşıyorum…

Cumhuriyetin kuruluşu ile yeşeren umutları birbir öldüren, öngörüsüz siyasetçileri, oturdukları devlet kurumlarını kötüye kullanan kendi menfaatlerini toplumun menfaatinden üstün gören ama aslında bindikleri dalı kestiklerini fikir edemeyecek kadar içgüdüsel yaşayanları affedemiyorum. Kendi varlığını topluma feda eden Atalarımıza layık olamayan bir avuç, gücü ele geçirmiş insan topluluğunu asla affetmemeliyiz de zaten. Bazıları gibi kindar nesiller yetiştirmek değil hedefimiz.

“Bir hükûmet iyi midir, fena mıdır? Hangi hükûmetin iyi veya fena olduğunu anlamak için,

“Hükûmetten gaye nedir?” bunu düşünmek lâzımdır.  Hükûmetin iki hedefi vardır.

Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını temin etmek.

Bu iki şeyi temin eden hükûmet iyi, edemeyen fenadır.”

1923 (Atatürk’ün S.D.II, S. 121)

Bugün eğitimdeki, adaletteki, sağlıktaki, ekonomideki, basındaki kalitesizliklerin bütün sorumluları gençleri uyuşturan, zaman hırsızı insanları siz de affetmeyin ve teslim almak üzere olduğunuz emanet vatanınızı kötülükleri için her kılığa giren iki yüzlü şarlatanlara kaptırmamak bütün vatan severlerin boynunun borcudur.

‘Bizim yüzümüz, her zaman temiz ve pâk idi ve daima temiz ve pâk kalacaktır. Yüzü çirkin, vicdanı çirkinliklerle dolu olanlar, bizim vatansevercesine vicdanlıca ve namusluca hareketlerimizi küçük ve çirkin ihtirasları yüzünden, çirkin göstermeye kalkışanlardır.”

1927 (Nutuk II, S. 882)

Dilek

Kız Çocukları Neden Okumalı?

Müslüman Türk Dünyasında Harf Islahı; Mirza Fethali Ahundzade

2 thoughts on “10 Kasım’da nasıl yas tutuyorsunuz?

  1. Yas tutmak hiçbişey yapmamak, düşünmemek değildir bence yani şu an hükümetin herşeyi kınayıp geçmesi gibi bişey değil, hem Atamızın yokluğunun acısını hissetmek hem de ne yapabiliriz onun bıraktığı vatan için diye düşünmek ona göre hareket etmek

Siz de fikrinizi söyleyin!