Kurumuş

Kurumuş gökyüzünde
Yıldızların gözyaşı
Kaşı kirpiğine küs
Yanağı dudağına el olalı
Kanayan acılarda akan dertler pınarı

Kurumuş can için çarpan
Çaylardan gelen arkların suları
Kıyılarında dikenler yabani olalı
Kuşlar yuvalanmaz olmuş
Rüzgâr sallamaz olmuş
Kırılmaz erik dalları

Gökdelenlere sahte sevgiler verenler
Bir sam yelinde kavruluyor
Üzüm bağları
Yiyip tıkının karlarınızı
Katık ettiğiniz yoksulun gözyaşları
İçtiğiniz masum kanları

Muhsin SALMAN 07.02.2023

Siz de fikrinizi söyleyin!