Bellek Yitimi

Laik temeller üzerine kurulmuş bir partinin Genel başkanı kullandığı-kullanacağı terim ve sözcüklerde öteki yaşam üzerine göndermede bulunmaması gerekir!

Dinsel bağlamdaki inançları kişiseldir; lideri olduğu partiye, dolayısıyla da adlandırma olarak kendisine oy veren ya da verecek olan seçmene; gerçek yaşamdaki sorunların çözümü üzerine salt bilgilendirmede bulunması gerekir…

1950 yılından günümüze kadar, ülke toprakları üzerinde yapılan bütün katliamlar Atatürkçü/Solcu/Alevi inancıyla özdeşleşmiş, çoğunluk olarak seçim dönemlerinde oylarını CHP’ye veren kitleye yönelik olarak yapılmıştır.

Kahraman Maraş!

Çorum!

Sivas’ta Türkmen alevi yurttaşların evlerini yakıp öldürenler Sünni devlet yapılaşmasının önünü açmak isteyenlerdi…

Yine; Sivas Madımak Otelini ateşe vererek sevilen, saygı duyulan aydın ve sanatçıları yakanlar bugünkü iktidarın akıl hocalarıydı!

12 Eylül askeri darbesinin ardından bir süre kesintiye uğrayan İslamcı yeşil kuşak devriminin 28 Şubatta TSK içindeki Amerikancı güçlerin Sincan’da yürüttüğü tankların paletlerinin altında sol dünya görü çiğnendi.

DP ile başlayan sağ liberal iktidarın; AP, ANAP, milliyetçi sosuna bulanmış, Türk İslam Sentezcisi MHP… Evrilen İslamcı AKP ile de en olumsuz yönetsel erk ile iç içeyiz.

Yargı karşısında hesap vermesi gerekenlerin elinden tutup barışık bir ortam hazırlama uğraşı içinde olanlarla özdeş düşüncede değiliz… Çağdaşlaşma adımlarımızı doğrayan, bilimin önünü kesen, Cumhuriyetin kurduğu fabrikaları satan, farklı düşüneni baskı altına alan, Ulusumuzu Bedevi masallarının karanlığına gömen, sapkın aile cinselliği yapısını topluma öneren kurumlarıyla tüm etik değerlerimizi yok sayan, yaşamlarını para secdesine tapınma eylemselliğine indirgeyen akılla, bizim adımıza ‘’helalleşme’’, yalnızca o şahsın kendisini bağlar!

Karanlıkta bir yaşam korkuyu beraberinde getirir. Ama unutmayalım ki; önümüzde Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, hiç sönmeyen bir Önder’in meşalesi duruyor. Devlet dinsel önermelerle kurgulanamaz. Yüzyılımızda Tanrı-Devlet anlayışını içselleştirerek yaşanılmaz! Sizden evrensel bir yapılanma beklemiyoruz! Selina O’Grady’n tanımlamasıyla: Ve İnsan Tanrıyı Yarattı!

Özgürlük algılanımını yok eden, öteki dünya ikileminden kurtulursak; ‘’Kabe’si para, günlük yaşamı kerhane’’ olanların insansal olgudan yoksunluğunu görüyoruz!

Anıl Güven

17 Kasım, Marbella

One thought on “Bellek Yitimi

  1. İnsanları birleştirip kardeşliği sağlayacağı iddia edilen dinler , tam aksine savaşların %60 sının sebebidir.Din deneme tahtası mı yapılıyor yoksa yaradan tarafından bilerek mi insan nüfusu nu azaltma politikası mı?Peygamber lerin hepsi başarısız oldu…Seçme sınavın da sorular mı satıldı ?Milyonlarca insan diğer insanların paraları ve emekleri ile lüx hayat yaşıyor.Hepsini tek başına bir odaya sokup “Allah ın resmini çizin “desek,hepsi çok farklı resimler çizer ler. İnsan görmediği obje den korkar.Gördüğün de ise hemen nasıl mücadele edeceğini düşünür.Korkusu azalır.Din lar zayıflarsa ve yok edilebilirse,insan ve diğer canlılar çok güzel bir dünya yaşamına kavuşur.-Norveç-

Siz de fikrinizi söyleyin!