PKK Sevicisi Perinçek, Şimdi Oldu Saray Sevicisi

Değerli Dostlar,

Genişletilmiş 2. Baskısı çok yakında yapılacak olan “TÜRK MİLLETİNE SUİKAST” adlı kitabımdan bir bölümünü burada sizinle paylaşıyorum.

23 Temmuz 1989, Pazar

Doğu Perinçek, 2000’e Doğru dergisinde yazdı:

“Türk askerleri Cudi’de kimyasal silah kullanıyor.”

6 Ağustos 1989, Pazar

Doğu Perinçek, 2000’e Doğru adlı haftalık dergisinde şöyle yazdı:

“PKK ordulaşıyor: Doktor Baran, komando taburuna meydan okuyor: ‘Gelin, buradayız’ diyor.

Sözünü ettiği komando taburu, Türk Komando Taburu.
Türk komandolara meydan okuyan, Kürt Doktor Baran.

Doğu Perinçek, Türk askerlerine karşı PKK teröristlerinden yana tavır alıyor.

3 Eylül 1989, Pazar

Doğu Perinçek, 2000’e Doğru adlı haftalık dergisinde yazıyor:

“Dağlarda Gerilla barınmasın diye, Ordu orman yakıyor!”

Doğu Perinçek, silahsız ve savunmasız Türk vatandaşlarını öldüren PKK teröristlerine “Gerilla” diyor! Orman yakmakla suçladığı ordu, Türk Ordusu!
Doğu Perinçek, PKK teröristlerini savunuyor…

24 Eylül 1989, Pazar

Haftalık 2000’e Doğru adlı dergide Genel Yayın Yönetmeni Doğu Perinçek yazıyor:

“Öldürülen PKK gerillaları efsaneleşiyor, kimse öldüklerine inanmıyor.”

Doğu Perinçek, PKK teröristlerini övmenin ötesine geçiyor, onları kutsal bir savaşın kahramanlarıymış gibi destanlaştırıyor, efsaneleştiriyor! Silahsız ve savunmasız Türkleri öldüren PKK teröristlerini, dinsel tanım kullanarak, ölümsüz evliyalara benzetiyor!

22 Ekim 1989, Pazar

Doğu Perinçek’in haftalık dergisi 2000’e Doğru’da, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın tıpkı Atatürk’ün Kocatepe’deki fotoğrafına benzetilerek çekilmiş fotoğrafına yer verilmiş.

Doğu Perinçek, Türklerin Atatürk’ü varsa, Kürtlerin de Abdullah Öcalan’ı var demek istiyor!
Doğu Perinçek; 20. yüzyılda emperyalistlere karş ilk ve tek bağımsızlık savaşını verip kazanmış Mustafa Kemal Atatürk ile emperyalistlerin desteğinde Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı eşit görüyor, eşit göstermeye çalışıyor!

3 Aralık 1989, Pazar

Doğu Perinçek, haftalık dergisi 2000’e Doğru’da bir haber veriyor:

“PKK kamp komutanları anlatıyor: Hedefimiz çocuklar değil!”

Doğu Perinçek; silahsız ve savunmasız Türk kadınlarını, Türk çocuklarını öldüren PKK teröristlerini aklamaya çalışıyor, onların çocukları öldürmedikleri yalanına araç oluyor.

1 Nisan 1990, Pazar

Doğu Perinçek, 2000’e Doğru dergisinde kapaktan haber veriyor:

“Gerillalar, Albay’ın Kapısındaki Nöbetçiyi Dağa Kaldırdı.”

Doğu Perinçek, PKK teröristlerine “gerilla” diyor. Teröristler bir Türk Albayın nöbetçisini dağa kaldırıyorlar, Doğu Perinçek bunu büyük bir başarı olarak sunuyor, övüyor, övünüyor…

15 Eylül 1991, Pazar

Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kürtlere özerklik verilmesinden yanaydı.
Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı 2000’e Doğru adlı haftalık derginin 29. sayısında Doğu Perinçek, özerklik programını şöyle yazdı:

“Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti” Programı

1- Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir. Eğer isterse ayrı bir devlet kurabilir. Emekçilerin çıkarı, tam hak eşitliği ve özgürlük temelinde, gönüllü birliği gerçekleştirmededir. Ayrılma hakkı gönüllü birliğin her zaman vazgeçilmez koşuludur.

2- Birlikte veya ayrı yaşamak milletlerin özgür iradelerine bağlıdır. Bu özgür iradenin ortaya konabilmesi için, Kürt illerinde referandum yapılmalıdır. Referandumda ayrılmayı savunanlar da özgürce propaganda yapabilmelidir.

3- Bugünkü tarihsel koşullarda, iki milletin emekçilerinin yararına olan çözüm, iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik federal bir cumhuriyettir. Bu federasyonda iktidar köylerden ve mahallelerden başlayarak, ilçelerde, illerde federe ve federal düzeyde demokratik seçimlerle belirlenen halk meclisleri aracılığıyla kullanılır. İlçe ve il yönetimleriyle, federal hükümetler ve federal hükümet, bu meclislerin yürütme organlarıdır, meclislere karşı sorumludurlar.

4- Federal Halk Meclisi iki meclisten oluşur; Temsilciler Meclisi ve Milletler Meclisi. Temsilciler Meclisi, belli sayıda yurttaşa bir milletvekili olmak üzere bütün yurt çapında yapılan seçimlerle belirlenir. Milletler Meclisi, her federe devletten eşit sayıda seçilmiş üyenin katılımıyla oluşur. Yasalar her iki mecliste çoğunluk oylarıyla kabul edilir. Meclislerden birinin reddettiği yasa yürürlüğe girmez. Çalışma Yasası, Ceza Yasası, Medeni Yasa, Yargı Usülleri yasaları bütün ülkede yürürlüktedir, federal organlarca kabul edilir.

5- Her federe devlette azınlıkların çoğunlukta olduğu ilçe ve illerde halk isterse bölgesel özerklik uygulanır.

6- Federal Anayasa, iki milletin ortak anayasasıdır. Her iki milletin ayrı ayrı çoğunluğu tarafından referandumla kabul edilerek yürürlüğe girer. Federe devletlerin ayrıca kendi anayasaları vardır. Federal Anayasa, federe cumhuriyetler tarafından benimsendiği ölçüde giderek artan unsurları kapsar.

7- Federal Cumhuriyet’in bayrağı ve marşı, Türklerin ve Kürtlerin ortak bayrakları ve marşlarıdır. Ayrıca her federe devletin kendi bayrağı ve marşı vardır. Federasyonun ismi tek bir millete dayandırılmaz.

8- Yurt savunması, savaş ve barış sorunları, uluslararası ilişkilerde temsil, anlaşmaları yapmak, federal organların yetkisindedir.

9- Her federe devlet, yabancı devletlerle ticari ve kültürel alanlarda doğrudan ilişkiler kurabilir, konsolosluklar açabilir.

10- Her yönetim kademesinde iktidar, bütünüyle halk meclislerinde ve bu meclislere karşı sorumlu olan yerel yönetimlerdedir. Bu yönetim sistemi dışında, merkezi idarenin atadığı valilikler, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma örgütü kaldırılır. Bu demokratik yönetim sistemi, aynı zamanda milli eşitlik ve özgürlüğü de güvence altına alır. Yerel güvenlik örgütleri, yerel meclislere sorumlu olan yerel yönetimlerin emrindedir. Köy güvenlik örgütleri, yerel meclislere sorumlu olan yerel yönetimlerin emrindedir. Köy güvenlik örgütleri, köy gençlerinden oluşur ve köy kurullarının emrindedir.

11- Ulusal ve toplumsal gelişme yanında kardeşliğin de önünde engel oluşturan toprak ağalığı, aşiret reisliği ve her türlü ortaçağ ilişkisi köylülerin seferber edilmesine dayanan ve köylü komitelerinin önderlik ettiği bir toprak reformuyla kaldırılır.

Federal cumhuriyet, piyasa ekonomisinin derinleştirdiği bölgeler arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için, ekonomik bakımdan geri bölgelerin yatırım paylarını artırır. Böylece birliğin ekonomik temelini geliştirir ve pekiştirir. Ekonomide tek bir federal istatistik sistemi uygulanır.

12- Her milletin, milli ve dini azınlıkların, dillerini ve kültürlerini geliştirme, siyasal çalışma ve örgütlenme hakları ve özgürlükleri güvence altındadır.

13- Resmi dil Türkçe ve Kürtçedir. Her federe cumhuriyette kendi dili esastır. Federal organların kararları iki dilde yazılır. İlkokuldan üniversiteye kadar ve bütün kültür kurumlarında, her iki dilden eğitim, araştırma, basın, yayın, radyo, televizyon vb. iletişim olanakları gerçekleştirilir.

14- Kürt milletinin demokratik kültürü, bugüne kadar uygulanan baskılara son verilmesi sayesinde özgürce serpilme olanaklarına kavuşur. İktidar organları, diğer ülkelerde bulunan Türkler ve Kürtlerle demokratik kültür alışverişinin özgürce gelişmesi ve bütün dünya halklarıyla ortak enternasyonal bir kültürün renkli ve çoğulcu bir ortamda boy atması için çalışır.

15- Bütün iktidar organları, toplum hayatında ve milletler arasında sorunları zor kullanarak çözen ve şiddeti kutsayan eski kültürün bütün temelleriyle tasfiyesi ve halk içinde barışçı, insana saygılı ve şiddeti hor gören enternasyonalist bir emekçi kültürünün yayılması için çalışır.

Doğu Perinçek’in yaptığı bu çalışmayı “yanlış yapmış” diyerek geçiştiremeyiz. Yapılan iş, yanlışlar kapsamında değildir!
Doğu Perinçek’in bu tutumu aymazlık (gaflet) kapsamında da değildir!
Doğu Perinçek’in bu yaptığı, üzüntüyle belirtmek durumundayım, ihanet kapsamındadır.
Doğu Perinçek, Türk Milletine Suikast düzenleyenlerle aynı cepheye yerleşmiştir.

11 Ekim 1991, Cuma

TRT’de yapılan “Liderler Açık Oturumu” adlı canlı yayın programına şu siyasi parti liderleri katıldı:
Doğru Yol Partisi (DYP): Süleyman Demirel
Refah Partisi (RP): Necmettin Erbakan
Anavatan Partisi (ANAP): Mesut Yılmaz
Demokratik Sol Parti (DSP): Bülent Ecevit
Sosyalist Parti (SP): Doğu Perinçek

Konu, terör örgütü PKK ile savaşımda görüş ve önerilere geldiğinde; Doğu Perinçek şunları söyledi:

“Memo, Mehmetçiği Fırat’ta durdurmuştur. Bundan sonra yapılacak tek şey federasyondur”

Doğu Perinçek bu sözleriyle, PKK teröristi Mehmet’e “Memo” diyerek sevimli bir kişiliğe büründürüyor ve vatan topraklarını savunan Türk askeri “Mehmetçik”le eşdeğer olduğunu vurguluyordu.
Doğu Perinçek bununla da kalmıyor, Kürt terörist “Memo”nun Türk “Mehmetçik”i yendiğini, Fırat nehri üzerinde durdurup Fırat’ın doğusuna geçmesine izin vermediğini anlatıyordu.
Doğu Perinçek, tek çözüm yolu olarak “Federasyon”u gösteriyor, yani Türk vatanının bölünüp parçalanmasından yana olduğunu açıklıyordu.

TRT’nin canlı yayınında konuşan Doğu Perinçek, daha da ileri gidiyor, şu ağır suçlamalarda bulunuyordu:

“İllegalleşen devlet, en büyük terörist haline gelmiştir. Kürt illeri can pazarına dönmüştür!”

Doğu Perinçek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, “illegal” yani yasadışı ilan ediyordu. Gerekçesi de vatanı bölüp parçalamak isteyen dış destekli terör örgütü PKK ile savaşıyor olmasıydı.
Doğu Perinçek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne “terörist” damgası vuruyordu!
Doğu Perinçek, Türk vatanının bazı illerini “Kürt illeri” olarak tanımlıyordu!

Bu sözlerinden dolayı Doğu Perinçek hakkında, Terörle Mücadele Yasası 8. Maddeye dayanılarak dava açıldı.
Mahkeme, Doğu Perinçek’e 14 ay hapis cezası verdi.
Doğu Perinçek, 10 ay 10 gün Haymana Cezaevi’nde yattı, 8 Ağustos 1999’da hapisten çıktı.

Değerli Dostlar,

Doğu Perinçek, terör örgütü PKK yanlısı olmak ve bölücülük yapmaktan sabıkalıdır.

Yılmaz Dikbaş
27 Ekim 2021, Çarşamba
0532 233 31 52

Siz de fikrinizi söyleyin!