Kutsal Emanetler

Sekiz yıl süren saltanatında bir kez olsun “kâfire” kılıç sallamamış hep Türkleri, Müslümanları öldürmüş Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, 1516 yılında Mısır seferine çıktı.
Mısır’da, başlarında Sultan Tumanbey’in olduğu Memlük devleti bulunmaktaydı.
Memlüklüler Türk’tü, Sünni Müslüman’dılar.
Halep’i, Şam’ı işgal ederek buraları yağmalayan Yavuz Sultan Selim, çok miktarda mal ve Macar altınını ganimet olarak ele geçirip 1517 yılında Kahire’ye girdi.
Mısır’daki Müslüman Türk devleti Memlükler yıkıldı.
Bu saldırı ve işgalden sonra Yavuz Sultan Selim, kendisini İslam Halifesi ilan etti. Halifelik, Abbasilerden Osmanlı Hanedanı’na geçmiş oldu.
Yavuz Sultan Selim, bu seferden dönerken Hz. Muhammed’in hırkasını ve bazı eşyalarını da beraberinde İstanbul’a götürdü.

Değerli Dostlar,

1914–1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler; Suriye, Hicaz ve Mısır’a saldırdılar.
Medine’yi, sonradan “Çöl Kaplanı”, “Medine Kahramanı” olarak anılacak Osmanlı paşası Ömer Fahrettin Paşa savunuyordu.
Çok olumsuz koşullara karşın direnen Fahrettin Paşa, Medine’yi 2 yıl 7 ay savundu. İşte bu sırada, Medine’de koruma altında bulunan Hz. Muhammed döneminden kalma tarihi belge ve eşyaları İstanbul’a göndermeyi başardı. Kutsal Emanetler denilen bu eşyalar arasında Osmanlı padişahlarının Medine’ye göndermiş olduğu çok değerli hediyeler de bulunmaktaydı.

Değerli Dostlar,

Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı’nda koruma altına alındı.
Topkapı Sarayı’nda bugün, Medine’den gönderilmiş kayıtlarda 745 adet eser bulunmaktadır.
Ben bu yazımda, 745 eser arasında bulunan Osmanlı padişahlarının göndermiş olduğu pırlanta, zümrüt gibi değerli taşlarla süslü pahalı hediyelerle ilgilenmiyorum.
Ben bu yazımda, Kutsal Emanetler denilen, Hz. Muhammed dönemi ile ilgili belge ve eşyaları öne çıkarıyorum.
Topkapı Sarayı Has Oda’da bulunan Kutsal Emanetler şunlardır:

Hz. Muhammed’in hırkası.
Hz. Muhammed’in sakalı.
Hz. Muhammed’in Uhud Savaşı’nda kırılan dişi.
Hz. Muhammed’in ayak izleri.
Hz. Muhammed’in mektupları.
Hz. Muhammed’in oku ve kılcı.
Hz. İbrahim’in tenceresi.
Hz. Davut’un kılıcı.
Hz. Yusuf’un cübbesi.
Hz. Fatma’ya ait gömlek, hırka, seccade ve sandık.

Değerli Dostlar,

Kutsal Emanetler arasında gösterilen Hz. Osman’ın ceylan derisine el yazmalı Kuran üzerinde sonradan yapılan bilimsel incelemeler, bu Kuran’ın Hz. Ömer döneminden kalma olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, bu Kuran’ı yukarıdaki listeye almadım.

Değerli Dostlar,

Şimdi, asıl konumuza geldik.
Kutsal Emanetler arasında, nerede Hz. Muhammed’in hadisleri?
Kutsal Emanetler içinde bir tek hadis belgesi yoktur!
Kutsal Emanetler arasında Hz. Muhammed’in mektupları bulunmaktadır. Bu demektir ki, Hz. Muhammed gerektiğinde mektup da yazmıştır. Ancak yazılı bir tek hadis bırakmamıştır!

Peki, şimdi biz, hadis üreticilerine ne diyeceğiz?
Buhari 600 bin, Müslim 300 bin, Tirmizi 200 bin, Ebu Davut 500 bin, Ebu Hureyre 5 bin 375 ve İmam Gazali 40 hadis topladıklarını iddia etmişlerdir.
Peki, neden bu yüz binlerce hadisten bir tekinin olsun belgesi Kutsal Emanetler arasından çıkmamıştır?
Bu sorunun yanıtı çok açık ve nettir: Çünkü hadislerin tümü UYDURMADIR!
Hz. Muhammed’in adını kullanarak, kişisel çıkarları için hadis uyduranların adlarını bundan böyle şöyle anmalıyız:
Dolandırıcı Buhari, Madrabaz Müslim, Hilebaz Tirmizi, Palavracı Ebu Davut, Düzenbaz İmam Gazali.

Değerli Dostlar,

1.400 yıla yakındır Müslümanların beyinleri; uydurma hadislerle, uydurma sünnetlerle, bölücü mezheplerle, yabancı istihbarat örgütlerinin denetimindeki tarikatlarla, İslam âlimi denilen düzenbazların söylemleriyle, muskalarla, büyülerle, sihirlerle, üfürüklerle KİRLETİLMİŞTİR!
Beyinler öylesine kirletilmiştir ki, çöp tenekesine dönüştürülmüştür!
Bizler, bu kirletilmiş beyinleri nasıl temizleyeceğiz?
İlahiyat fakültelerinde çocuklarımızın beyinlerini kirletmeyi sürdüren sözde profesörlere, sözde akademisyenlere karşı ayaklanmayacağız mı? Onlarla hesaplaşmadan kirlenmiş beyinleri nasıl temizleyeceğiz?

Yılmaz Dikbaş

Siz de fikrinizi söyleyin!