Hz Muhammed 9 Yaşındaki Ayşe ile Evlenmiş

İslam dinin kutsal kitabı Kuran’dır.
Kuran’ın ayetlerinde, her şeyin açık-seçik ve eksiksiz olarak anlatılmış olduğu yazılıdır.
Arap İslam Devleti Abbasiler (750–1258) sürecinde ortaya “Hadis Yazıcıları” çıkmıştır. En ünlüleri Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Hanbel olan bu kişiler, Hz. Muhammed’in söylemiş olduğunu iddia ettikleri sözleri “Hadis” adı altında yazıp yaymaya başlamışlardır. Hadislerin, Kuran’ın ayetlerini açıklama işlevini yerine getirdiği görüşüne sarılmışlardır.
Somut olarak bilinenler şunlardır:
Hz. Muhammed’in (610–632) peygamberlik döneminden kalan yazılı tek bir hadis yoktur.
Peygamberden sonraki Dört Halife Devri’nden (632–661) kalma da yazılı tek bir hadis yoktur.
Kısacası, hadislerin yazılı belgesi yoktur.
Belge yoksa Tarih de yoktur.
Belge yoksa efsane vardır, destan vardır, rivayet vardır, masal vardır.
Hadislerin tümü rivayettir, masaldır.
Medyada sık sık gördüğümüz türden bir haberi 12 Ekim 2017 günü de okuduk: Günümüzden 3 bin 200 yıl önce Afyonkarahisar’a bağlı Beyköy’de bir taş levhaya yazılmış yazıtın hiyelografi yazıları çözülmüş. Luvi dilinde yazılan yazılarda, Batı Anadolu’daki krallıkların tarihi olayları anlatılmaktaymış.
Günümüzden 3 bin 200 yıl önce yazılmış bir belge ortaya çıkıyor, ama günümüzden bin dört yüz yıl önceki Hz. Muhammed’in peygamberlik döneminden HİÇBİR BELGE ortaya çıkmıyor!
Bunun mantıklı açıklaması ancak şu olabilir: Hz. Muhammed döneminden günümüze hiçbir yazılı belge kalmamıştır, çünkü Hz. Muhammed döneminde hiçbir söylem, Kuran’ın kendisi dâhil, yazıya dökülmemiştir.

Değerli Dostlar,

Bu kısa ama gerekli açıklamayı yaptıktan sonra doğruluğu sözde İslam âlimleri tarafından da onaylanmış birkaç hadis sunacağım.

Dört mezhepten birisinin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel ve İbni Hacer Askalani, Ebu Yali, Taberani, İbni Abdilberr, İbni Esir, Ali el-Mütteki ve daha birçok İslam âlimi anlatıyor:

Hz. Muhammed bir gün Abbas’ın kızı Ümmü Habibe’yi görünce ondan hoşlanır ve “Ergenlik çağına geldiğinde ben hâlâ yaşıyorsam onunla evleneceğim!” der.
Hadiste net olarak verilen bilgiye göre Hz. Muhammed bunları söylediğinde kız henüz sütten kesilmiş, emekliyormuş.
Ancak kız büyümeden önce Hz. Muhammed ölür.

Peki, Hz. Muhammed’i sıradan bir sübyancı, bir cinsi sapık düzeyine indiren bu hadisi duyan hiç olmazsa bazı İslam âlimleri, Hz. Muhammed bu yaştaki bir kız çocuğu hakkında nasıl böyle şeyler söylemiş olabilir, diye karşı çıkmışlar mı? Hayır!

Değerli Dostlar,

Şimdi de en ünlü hadis üreticisi Buhari’den bir hadisi paylaşalım.

Hz. Ayşe, Hz. Muhammed ile olan evliliğin hikâyesini kendisi anlatıyor:

“Ben altı yaşındayken Muhammed beni babamdan isteyip nikâh etti. Sonra biz Medine’ye hicret ettik. Haris bin Hazrecoğulları’nın mahallelerine yerleştik. Bir ara ben sıtmaya yakalandım, bu hastalıkta saçım döküldü. Sonra iyileştim ve saçlarım tekrar gürleşti, omuzlarıma kadar uzadı. Bir defasında ben arkadaşlarımla beraber salıncakta oynarken annem Ümmü Ruman yanıma gelip beni çağırdı. Ben de yanına vardım. Ne yapmak istediğini bilmiyordum. Elimi tuttu, eve doğru gidiyoruz. Evin kapısına vardığımızda durduk. Ben yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Sonunda soluğum biraz yatıştı. Sonra annem su aldı, onunla yüzümü, başımı sıvazladı ve beni eve koydu. O sırada Ensar’dan birtakım kadınlar hazır bulunuyordu. Onlar bana, hayır ve bereket üzere geldin, hayırlı kısmete geldin, dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar da benim kılığımı kıyafetimi düzelttiler ve Muhammed’e teslim ettiler. Ben Muhammed’i ansızın görünce sıkıldım. Ensar kadınları beni Muhammed’e teslim ettiklerinde, dokuz yaşındaydım…”

Bu hadise göre İslam peygamberi 6 yaşındaki Ayşe ile nikâh kıyıyor, kendisi 52 yaşındayken 9 yaşındaki Ayşe ile evlenip cinsel beraberlik yaşıyor.
Ayşe’nin 6 yaşındayken nişanlandığını ve 9 yaşındayken Hz. Muhammed’in onunla gerdeğe girdiğini net bir biçimde belirten hadisler Buhari’de beş yerde geçiyor.
Ünlü hadisçi ve İslam âlimi olarak bilinen ve İslam dünyasında saygı gören Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbni Mace ve İbni Hacer Askalani de Ayşe’nin 6 yaşındayken istenip 9 yaşındayken Hz. Muhammed’le evlendirilmiş olduğunu tekrar tekrar yazmaktadırlar.

Değerli Müslüman Dostlarım,

Yukarıda sizlerle paylaştığım hadisleri okuduktan sonra önünüze iki seçenek çıkmaktadır:

Ya, hadislerde yazıldığı gibi, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in sıradan bir sübyancı, bir cinsi sapık olduğunu kabul edip İslam dininden çıkacaksınız;

Ya da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i akılsız, vicdansız, merhametsiz, acımasız bir cinsi sapık gibi gösteren başta Buhari olmak üzere tüm hadis yazıcılarını lanetleyecek ve onların uydurduğu hadislerin tümünü toplayıp çöpe atacaksınız!

Seçim sizin…

Değerli Dostlar,

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı akademisyenlerinden;
Prof. Dr. Kamil Çakın, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Prof. Dr. Bünyamin Erul, Prof. Dr. Ali Dere, Yrd. Doç. Dr. Suat Koca, Araştırma Görevlisi Recep Gürkan Göktaş ve Araştırma Görevlisi Münevver Yeşilyurt’ a soruyorum:

Başta Buhari olmak üzere çok sayıda ünlü hadis yazıcısının ve İslam dünyasında âlim olarak bilinenlerin ortaya attığı iddialara inanıyor musunuz?
Hz. Muhammed’in henüz emeklemekte olan bir kız çocuğuna cinsel duygularla baktığını, Hz. Ayşe ile 6 yaşında nikâh kıyıp 9 yaşında gerdeğe girmiş olduğu iddialarını kabul ediyor musunuz?
Fakültenizdeki çocuklarımıza bu konuları nasıl anlatıyorsunuz?

Değerli Dostlar,

Aslında bu ilahiyatçı akademisyenlere soracak çok sorumuz var, anacak şimdilik bunlarla yetinelim.
Cevap vermelerini umut edelim…

Yılmaz Dikbaş

Siz de fikrinizi söyleyin!