Çin Halk Cumhuriyeti ve Atatürk

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Atatürk’ün hayatı, Devrimler Tarihi Ders Kitabı’nda ana ünite olarak okutuluyor!
Biz okul kitaplarından Ulu Önder’in adını çıkarıyoruz, onlar ders kitaplarına koyuyor! İnanılır gibi değil, ama işin gerçeği bu.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde okutulan lise ikinci sınıf tarih kitabında Ulu Önder Atatürk şu sözlerle yer alıyor:

“Birinci Dünya Savası ile yenilen ülkeler arasında bulunan Türkiye savaştan sonra emperyalist ülkelerin istila ettiği hedef bir ülke oldu. Ülkelerini kurtarmak için Türk Halkı önderi ve yurtsever komutanı olan Kemal ATATÜRK ile ülkelerinin bağımsızlığını kazanmak için çalışıyorlardı.

M. Kemal liderliğindeki yurtsever grup Padişahtan ayrılarak Nisan 1920’de milli bir hükümet kurdu.

O yıl Ağustos’ta Padişah ittifak devletleriyle Sevr Anlaşması’nı imzaladı ve böylece Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın yari sömürgesi oldu.

Uzun suren bir savaştan sonra M. Kemal hükümeti 1922 yılında İngiltere’den destek alan Padişahın ordusunu ve işgalci Yunanlıları yendi ve 1923 yılında ittifak devletleri ile Lozan Anlaşması’nı imzaladı. Lozan Anlaşması’nda Türkiye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü kabul edildi. Yabancı ülkelerin Türkiye üzerindeki egemenlikleri ve ekonomi üzerindeki özel denetim hakları ortadan kaldırıldı. Ayrıca boğaz bölgesinin tarafsızlaştırılması kabul edildi.

Milli bağımsızlığı kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve M. Kemal Birinci Cumhurbaşkanı seçildi. Daha sonra M. Kemal bazı demokratik reformlar uyguladı. Siyasi olarak padişahlık sistemine son verdi. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı. Ekonomik alanda önlemler aldı. Kültür ve eğitim alanında laik eğitimi geliştirdi ve harf devrimi yaptı. Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini getirdi. Sosyal olarak tüm eski kötü alışkanlıkları ortadan kaldırdı.

Bu türlü yenilikler ülkenin bağımsızlığını kuvvetlendirdi ve halkı tekrar diriltecek bir yola girmesini sağladı.

M. Kemal devrimi başarılı bir devrimdir. M. Kemal devrimi Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce yıl suren derebeylik sistemini bitirdi ve Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açtı…”

Bunları zaten biliyoruz, diye dudak kıvırtmayın. Bu ifadelerin Çin’deki ders kitabında yer alan bilgiler olması, örnek teşkil etmesi, liderlere esin kaynağı olması etkileyici ve şaşırtıcı!

Çin neresi,Türkiye neresi? Adamlar, Atatürk’ün uluslararası düzeyde emperyalizme karşı mücadelesinin, elde ettiği askeri, siyasi ve ekonomik başarılarının, özgürlüğün ve bağımsızlığın  önemini  iyi kavramışlar. Buna dikkat çekmeyi, eğitimin önemli bir boyutu olarak görüyorlar.

Şapka çıkarılacak bir yaklaşım!

Siz de fikrinizi söyleyin!