Terörizm

Terör ve terörizmin genel geçer bir tanımı yoktur. Konu üzerine yapılan araştırmalar arttıkça, birbirinden farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır. Günümüzde kavramlara farklı anlamlar yükleyerek, özellikle teröre maruz kalan ve terörü uygulayan devletlerin kendilerine meşruiyet kazandırmak amacıyla, yeni terör tanımları geliştirdikleri bir gerçektir. Esasında devletler kendileri için bir tehdit oluşturmadığı sürece, terör, terörist ve terör örgütü kavramlarına tanım getirme konusunda ilgisiz kalabilmektedirler.

1990’lı yıllara kadar terörizm konusu, teröre maruz kalan ülkeler açısından ulusal bir sorun olarak algılanırken, günümüzde teröre maruz kalan ülkelerin iç yasal düzenlemelerini aşarak uluslararası bir niteliğe bürünerek bir dış politika sorunu haline gelmiştir.

Olayın özüne bakınca terörizm ve terör örgütleri devletler tarafından kurulmuştur. Terör örgütlerini kuran ülkeler, genelde rakip ülkeyi zayıflatmak içten bir çöküş yaşatmak ve ülkenin kaynaklarına ulaşmak için uyguladığı şiddet eksenli lojistik ve silah desteği başta olmak üzere her desteği sağlayıp ülkeleri yada toplumları kendi istediği gibi eğip bükme ve de her hangi amacı gerçekleştirmek amaçlı her türlü şiddeti bu örgütler ile sağlamalarıdır.

Peki, neden terörist gruplar ile bunu yapıyorlar?

Bu sorunun cevabı gayet açık bir şekilde yanıt verilebilir. Çünkü, büyük ülkeler bir coğrafyayı ele geçirmeyi istemişse ilk olarak o bölgenin sorunlarını anlamaya çalışırlar. Bu sorunları anladıklarında çözüm için değil , çözmek için şiddete başvurdurmak ve o ülkenin içindeki insanları kullanarak hem silah satışlarını hemde kendi askerlerinden kayıp vermeyerek  her noktada kar geliri elde etmektir.

Modern ve süper güç dediğimiz bütün ülkelerin terör örgütleri ile bağlantıları mevcuttur. Her türlü desteğini esirgemeyen bu süper güçler hedefleri ve ülkelerinin amaçları için bu tür insanları kullanmalarıdır.

Terör örgütleri imajoloji ile tek başına bir felsefesi değil, genel olarak belli felsefi ideolojiler adı altında faliyetletlerini yürütürler.

Komünizm ideolojisini referans almış bir terör örgütünün söylemleri arasında ve güya hedefleri arasında emperyalizmi yıkmak ve kapitalizmi ortadan kaldırmak gibi açıklamalarda bulunurlar. Ama, bu ideolojiyi sahiplenmiş bir terör örgütü emperyalist dedikleri güçlerden silah alımı ve emperyalistlerin desteği ile ayakta kalmaya çalışmaktır.

Bu konunun ne kadar çelişik olduğunu olduğunu görüyoruz.  Emperyalizmi yıkmaya çalışırken, emperyal güçlerden silahlar alarak bu güçleri daha çok güçlendiriyorlar.

Birçok ülkede sözde terör örgütleri listeleri bulunmaktadır. Bu listelerde birçok sözde terörizm konumunda olan gruplar mevcut, ama bu grupların kullandıkları teçhizat araçlar, silahlar yine bu ülkeler tarafından verilmektedir.

Bu terör örgütleri, ilk kuruluşlarında her ne kadar dış güçlere bağlı değilse de zamanla bağımlı olurlar. Çünkü, bir terör örgütü sadece bir devletle değil birçok devletle desteklenmektedir.

Doğal olarak insanların sorması gerekir, bazı noktalar insanların kafalarında soru işaretlerinin oluşması gerekir.

  • Terör örgütleri devletlerin bir yapımı mıdır ?
  • Terörist faaliyetler niçin bitirilemiyor?
  • Terör devletlerini kuran devletler ise o zaman en büyük teröristler de devletler olmaz mı?
  • Ülkelerin teşaronluğunu yapan bu örgütler niçin örgütleniyor?
  • Terör falietleri ve şiddetlerinin dozajını arttırmalarının nedeni belli hedeflere ulaşmak mıdır, yoksa belli hedeflere ulaştırılmak mıdır?

Bu soruları düşünün ve üzerinize oynanan bu oyunları anlamaya çalışın, tabiki bu terör örgütleri sadece bir neden de değil birçok nedenden dolayı meydana geliyor. Her ülkenin belli bazı eksiklikleri vardır, her ülkede bazı sorunlar vardır, bu emperyalistler de bu sorunları daha çok sorun haline getirerek insanların cehaletinden yararlanıp  bu yapılanmaları kolay bir şekilde meydana getiriyorlar.

Siz de fikrinizi söyleyin!