Şeb-i Arus

1207 yılında Horasan’ın Belh yöresinde doğan Farslı şair Mevlana, 21 yaşındayken babası ile birlikte Konya’ya gelir.
Mevlana’nın en ünlü yapıtı, Farsça yazdığı altı ciltlik şiir kitabı Mesnevi’dir.
Farsça bilmeyen Türkler, Mevlana’nın yazdıklarını okuyamamışlar, öğrenmemişlerdir.
Türklerin Mevlana hakkında bildikleri, kulaktan dolma uydurma bilgilerdir.

Mevlana, 66 yaşındayken 1273 yılında Konya’da ölür.
Mevlana, ölüm gecesine, Farsça “Şeb-i Arus” adını vermiştir.
Bu deyim Türkçe “Düğün Gecesi” anlamına gelmektedir.

Mevlana’nın 742. ölüm yıldönümü, 19 Aralık 2015 Cumartesi günü Şeb-i Arus adı verilen törenlerle Konya’da ve İstanbul’da anıldı.
Hemen hemen tüm televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanan İstanbul’daki Şeb-i Arus töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana’nın ünlü şiir kitabı Mesnevi’nin sıradan bir yapıt olmadığını vurguladıktan sonra, gerçeklerle bağdaşmayan şu bilgiyi verdi:

“Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Mesnevi, Hz. Mevlana’nın deyimiyle, ruhlara cila olarak yazılmış bir Ayet ve Hadis tefsir kitabıdır.”

Şimdi sizlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerinin DOĞRU OLMADIĞINI açıklayacağım.

Mesnevi’nin, İslam dininin kutsal kitabı Kuran’daki Ayetleri açıklayan bir kitap olduğu kabul edilemez!

Kuran’da En’am Suresi 38. Ayeti’ni okuyalım:
“Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”

Kuran’ın hükmü çok açık ve nettir: Kuran’da her şey açıklanmıştır, Kuran’ın hiçbir eksiği yoktur ve Kuran’ın anlaşılması için başka kaynaklara ve başka kişilerin açıklamalarına yer ve gerek yoktur!

Kuran’dan bir Ayet daha okuyalım:
Nahl Suresi, 89. Ayet:
“Biz bu Kitabı da her şeyi açıklayan ve Müslümanlar bir kılavuz, bir rahmet ve müjde olarak indirdik.”

Hiç tartışılacak yanı yok: Kuran’da her şey açıklanmıştır. Bir “açıklayıcı” kişiye veya kitaba gerek yoktur!
Kuran, Hz. Muhammed’e 610 yılında inmeye başlamıştır.
Kuran’ın inişinden yaklaşık olarak 600 yıl sonra doğmuş olan Mevlana nasıl olur da Kuran’ın Ayetlerini açıklayıcı bir şiir kitabı yazabilir?

Din ağırlıklı öğrenim görmüş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuran’ı çoğu kişiden daha iyi biliyor olması gerekmez mi?

Değerli Dostlar,

Bir an için varsayalım ki, Mesnevi Kuran’ın Ayetlerini açıklayan bir kitaptır.
Şimdi sizlere, Mesnevi’nin 2. Cilt’inden dört beyit sunuyorum.
Beyitlerin tek bir harfine bile dokunmadan AYNEN aktarıyorum:

“Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kasteder, diye çocuğun yüzü sarardı.
Adam dedi ki: Güzelim, emin ol…sen benim üstüme bineceksin.
Ben korkunç görünsem de aldırış etme, bil ki ben ibneyim.
Deveye biner gibi bin üstüme, sür.”

Şimdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum:
Mesnevi’deki bu beyitler, Kuran’ın hangi Ayetlerine açıklama getirmektedir?
Almış olduğu öğrenim nedeniyle Kuran’ı çoğu kişiden daha iyi bilmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan’ın bu soruya cevap vermesi gerekmektedir.

Hemen söylemeliyim, yukarıdaki beyitler, Mesnevi’deki bu türden beyitlerden sadece bir kaçıdır! “GELİN YÜZLEŞELİM” adlı kitabımda, Mesnevi’den, günümüzde “porno” olarak kabul edilen onlarca hikâyeye, yüzlerce beyit yer almaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “GELİN YÜZLEŞELİM” adlı kitabıma aldığım porno içerikli tüm beyitleri okumalı ve bu beyitlerin Kuran’da hangi Ayetlere açıklık getirdiğini tek tek açıklamalıdır!

Ek bir sorumuz daha var: Mesnevi’deki, bir örneğini yukarıda verdiğim, porno içerikli beyitler nasıl olur da Müslümanların ruhuna “cila” olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana’nın ünlü şiir kitabı Mesnevi’nin Hadislere de açıklık getirdiğini söylemektedir.
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu söylemi de GERÇEK DIŞIDIR!
Çünkü Hz. Muhammed’in sözleri olduğu iddia edilen Hadislerin BELGESİ YOKTUR!
Belge yoksa Tarih yoktur!
Tarih yoksa rivayet vardır, efsane vardır, dedikodu vardır, hikâye vardır, masal vardır…
Hadisler, Hz. Muhammed’in adı kullanılarak UYDURULMUŞ YALANLARDIR!
Mevlana, uydurma Hadislere açıklamalar getirerek Hz. Muhammed’in adı kullanılarak üretilmiş yalanların yayılmasına hizmet etmiştir.

Din ağırlıklı öğrenim görmüş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu gerçekleri bilmesi gerekmez mi?

Değerli Dostlar,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana konusunda sürekli olarak gerçek dışı söylemlerde bulunmakta, uydurduğu yalanlarla halkımızı, özellikle de gençlerimizi aldatıp uyutmak istemektedir.

Gençlerimiz, kim anlatırsa anlatsın, Mevlana yalanlarına inanmayacak, kanmayacaktır!

Yılmaz Dikbaş
1 Ocak 2016, Cuma

Siz de fikrinizi söyleyin!